Oferte locuri de munca top

Cadastru: inca o prelungire a valabilitatii contractelor de finantare

Respectarea termenelor se pare că reprezintă o problemă în Programul național de cadastru și carte funciară. După ce în luna mai a acestui an au fost prelungite termenele de valabilitate a contractelor de finanțare încheiate în anul 2018, de la 31.10.2019 până la data de 2.03.2020, acum va fi făcută o nouă prelungire.

Reprezentanții ANCPI afirmă că există lucrări de înregistrare sistematică care se execută în baza contractelor de finanțare încheiate în anul 2018 pentru o durată de 18 luni,

aflate într-un stadiu avansat de realizare. Dar, pentru aceste contracte nu au fost parcurse toate etapele de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică până la momentul actual. Situația va determina imposibilitatea respectării termenelor stabilite pentru finalizarea lucrărilor și de aceea se impune stabilirea unei prevederi excepționale care să permită prelungirea acestor termene.

Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, va primi un nou alineat:

Art 5 alin 25  pct 7 ”pentru contractele de finanţare încheiate în anul 2018, termenul se poate prelungi până la data de 31.05.2020 în cazul în care lucrările de înregistrare sistematică nu au fost finalizate până la data de 15 februarie 2020, dar pentru care a fost emis Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă aferent Livrării nr. 1 „Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare”, până cel târziu la data de 31 ianuarie 2020.”

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

 

Sus