Oferte locuri de munca top

Cadastru: in vigoare noul Regulament de receptie si inscriere in cartea funciara

A intrat în vigoare noul Regulament de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară (fișier atașat la finalul știrii).

„Noul Regulament aduce schimbări importante în ceea ce privește fluxul de lucru din cadrul oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, precum semnarea de către inspector sau de către inginerul-șef a încheierilor de carte funciară emise ca urmare a soluționării cererilor de înscriere/reexaminare înregistrate pe fluxul integrat.

Totodată, noul act normativ aduce precizări importante cu privire la aplicarea unor proceduri.

Printre acestea se numără înregistrarea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor înscrise în cărțile funciare deschise conform Decretului-lege nr. 115/1938, pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare prin intermediul a două documentații cadastrale distincte, respectiv documentație cadastrală de primă înregistrare și documentație cadastrală de înregistrare în planul cadastral, în cazurile expres prevăzute de lege, dar și recepția de către oficiile teritoriale a planului topografic cu evidențierea suprafețelor solicitate pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau din fondul forestier național și a planului de situație necesar la redarea în circuitul agricol, a precizat Hajnalka Ildiko VIG, președinte – director general al ANCPI.

Desi costa mai mult, mai exista cerere pentru edificarea de case

Principalele reglementări vizate de noul regulament se referă și la înscrierea imobilelor din fondul forestier național și a imobilelor supuse exproprierii, anularea numerelor cadastrale și construcțiile care sunt reprezentate pe Planul de Amplasament și Delimitare (PAD) și se înscriu în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

De asemenea, actul normativ stabilește tipurile de lucrări recepționate de Centrul Național de Cartografie și conținutul documentațiilor referitoare la lucrările de specialitate utilizând scanarea cu tehnologie laser  și a celor din domeniul fotogrammetriei.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus