Oferte locuri de munca top

Cadastru: In vigoare noi modificari ale Regulamentului de receptie si inscriere in evidentele de cadastru

Au intrat în vigoare modificări ale Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară (fisier atașat).

Aceste schimbări au fost aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Printre altele, a fost introdusă o excepție pentru imobilele reprezentate prin detalii liniare (ape curgătoare, canale, diguri, căi ferate, drumuri clasificate și altele asemenea), precum și pentru imobilele reprezentând ape stătătoare. Pentru acestea nu este obligatorie mențiunea referitoare la împrejmuire.

De asemenea, în cazul în care imobilul supus dezlipirii/alipirii implică numai operațiuni de repoziționare, acestea sunt permise și vor fi efectuate prin documentația cadastrală de dezlipire/alipire, cu acordul proprietarului, exprimat prin semnarea anexei nr. 14, fără modificarea suprafeței.

La dezlipirea unui imobil pe care se află una sau mai multe construcții, lotul rezultat în urma dezlipirii, pe care rămâne construcția, trebuie să includă și toate elementele constructive ale acesteia, indiferent de nivelul la care sunt amplasate, în cazul în care autorizația de construire, hotărârea judecătorească sau legea nu dispune altfel.

Norme noi privind executia straturilor bituminoase

Pentru lucrările de specialitate al căror conținut nu este prevăzut în mod expres de regulament, documentația este cea prevăzută legal, iar conținutul planului este cel necesar scopului pentru care se întocmește, prevăzut în actele normative incidente.

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus