Oferte locuri de munca top

Cadastru: documentatia pentru autostrada Sibiu – Pitesti, modificata

Mai multe cerințe din documentația de atribuire urmează să fie modificate în cadrul licitației pentru contractul de lucrări cadastrale necesare în vederea realizării Autostrăzii Sibiu – Pitești, Secțiunea 1. Contractul are o valoare estimată cuprinsă între 1 și 1,5 milioane de euro.

Cerințele nefundamentate și contradictorii din documentație au fost sesizate de societatea Cornel & Cornel Topoexim SRL București, care a depus o contestație în cadrul licitației pentru contractul „Întocmire documentații cadastrale, rapoarte de evaluare și asigurare servicii juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării și execuției obiectivului de investiție ”Autostrada Sibiu-Pitești” – Secțiunea 1 Județul Sibiu”.

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a obligat autoritatea contractantă, CNAIR, să modifice documentația de atribuire în următorul fel:

  1. I. În cadrul capitolului E – „PERSONAL DE SPECIALITATE”, punctul a) –

„Manager de contract’ din caietul de sarcini:

„a) Managerul de contract – persoana desemnată de către Prestator, care va asigura managementul tuturor activităților (avocaţi, experţi autorizați cadastru, experţi evaluatori) și care va răspunde în fața Beneficiarului pentru îndeplinirea în termenele și în condiţiile contractuale a obligaţiilor asumate prin semnarea contractului. Aceasta va avea o experienţă, în activități de coordonare/ conducere/ management a/al procesului de expropriere derulat în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul a cel puţin un (I) proiect/contract.[…]” se modifică după cum urmează:

„Managerul de contract – persoana desemnată de către Prestator, care va asigura managementul tuturor categoriilor de activități (cadastru, juridice și evaluare) și care va răspunde în fața Beneficiarului pentru îndeplinirea în termenele și în condiţiile contractuale a obligaţiilor asumate prin semnarea contractului. Aceasta va avea o experienţă în activități de coordonare/conducere/management a/al procesului de expropriere derulat în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, cu modificările și completările utlerioare, în cadrul a cel puţin un (1) proiect/contract. […] „.

  1. În cadrul punctului II.2.5 „Criterii de atribuire” din fișa de date a

achiziției:

Factorul de evaluare „Experienţa detinută de Managerul de Contract” se completează cu Nota 3, după cum urmează:

„Nota 3: Prin procesul de expropriere derulat in conformitate cu

prevederile Legii nr. 255/2010 se intelege realizarea tuturor categoriilor de activități specifice procedurii de expropriere, respectiv activitățile de cadastru, juridice și de evaluare.”

III. În cadrul capitolului E – „PERSONAL DE SPECIALITATE”, punctul d) –

„Avocat” paragraful:

„Dintre cei minim 6 avocaţi definitivi solicitați, cel puţin un avocat va avea experienţă în calitate de Avocat definitiv în cadrul a 3 comisii de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real organizate în baza art. 15 alin. (8) din HG nr. 53/2011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare și cel puţin un avocat va deţine experienţă în calitate de avocat definitiv în reprezentarea în instanțele civile referitoare la dreptul de proprietate și/sau alte drepturi reale în

cel puţin un litigiu.” se modifică astfel:

„Dintre cei minim 6 avocaţi definitivi solicitați, cel puţin un avocat va avea experienţa în calitate de Avocat definitiv în cadrul a 2 comisii de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real organizate în baza art. 15 alin. (8) din HG nr. 53/2011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 cu modificările si completările ulterioare și cel puţin un avocat va deţine experienţă în calitate de avocat definitiv în reprezentarea în instanțele civile referitoare la dreptul de proprietate și/sau alte drepturi reale în cel puţin un litigiu.”

  1. „În cadrul Cap. C – Recepţia Serviciilor din Caietul de sarcini,

paragraful:

„Recepţia serviciilor care fac obiectul etapei B.l. se vor realiza în termen de 3 luni de la data publicării Hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial […]” se modifică astfel:

„Recepţia serviciilor care fac obiectul etapei B. 7. se vor realiza în termen de 3 luni de la Data de începere a prestării serviciilor menţionată în Ordinul de începere a Prestării Serviciilor […]”

Modifcările vor fi realizate dacă nu se va face nicio plângere împotriva deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

 

 

 

 

Citiți și:

Oferte reevaluate, pentru un contract rutier de peste 15 mil euro

Cand incepe construirea unui mare ansamblu rezidential

Devize mai mari pentru lucrari de tencuieli si zugraveli

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2020

Sus