Oferte locuri de munca top

Cadastru: Cum se face plata cofinantarii lucrarilor de întocmire a planurilor parcelare

În cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară se cofinanţează şi lucrările de întocmire a planurilor parcelare. Acestea vor fi coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare, iniţiate ca urmare a contractării acestora de către unităţile administrativ-teritoriale.

Plata destinată cofinanţării se efectuează, în limita bugetului aprobat, ulterior finalizării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare la nivel de tarla.

Pentru transpunerea în practică a dispozițiilor legale ANCPI a elaborat Regulamentul privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a imobilelor cuprinse în acestea.

Proiectul ordinului de aprobare a Regulamentului a mai fost supus dezbaterii publice în urmă cu un an. Dar, aceasta nu s-a finalizat cu emiterea ordinului directorului general fiindcă obiectul cofinanțării lucrărilor de realizare a planurilor parcelare era limitat la imobilele înscrise în titlurile de proprietate emise în baza legilor funciare.

În consecință, imobilele pentru care nu erau emise titluri de proprietate nu puteau face obiectul lucrărilor cofinanțate pentru întocmirea planurilor parcelare, iar lucrările de întocmire a planurilor parcelare nu și-ar fi realizat scopul.

Această neconcordanță a fost înlăturată de Legea nr. 264/05.11.2021, clarificându-se domeniul de aplicare a cofinanțării lucrărilor de realizare a planurilor parcelare, la toate imobilele cuprinse în aceste planuri.

 

Descarcati aici Procedura de cofinantare

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus