Oferte locuri de munca top

Cadastru: conditiile de acces la datele din sistemul informatic

Urmează să fie stabilite condițiile pentru realizarea accesului la platforma, datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară, precum și pentru furnizarea on-line a serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

Acestea se află în prezent în consultare publica.

Condițiile vor fi pentru:

* autorităţi publice centrale şi locale

* autorităţi administrative autonome

* instituţii publice

* instanţe judecătoreşti

* notari publici

* experţi judiciari

* persoane autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie

* avocaţi

* practicieni în insolvenţă

* executori judecătoreşti.

O zona turistica va fi dezvoltata cu peste 38 mil euro

Acordarea accesului la sistemul informatic se va face în baza unei solicitări scrise, adresată și înregistrată la ANCPI, însoțită de următoarele documente:

* cererea scrisă a reprezentantului legal al autorității/ instituției/ instanței judecătorești/asociației profesionale din care face parte utilizatorul;

* lista persoanelor desemnate pentru care urmează a se acorda drepturile de acces la sistemul informatic, ce va cuprinde datele de contact ale acestora;

* angajamentul de confidențialitate și de respectare a condițiilor, completat și semnat de către fiecare persoană desemnată;

* acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, completat și semnat de către fiecare persoană desemnată;

* dovada deținerii semnăturii electronice bazată pe certificat calificat de către persoanele pentru care urmează a se acorda drepturile de acces.

Cererea de acces poate fi și individuală în cazul experţilor judiciari și persoanelor autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie.

Utilizatorii sistemului informatic cărora le-a fost acordat dreptul de acces vor fi informați de către ANCPI cu privire la modalitatea practică prin care se realizează accesul, precum și cu privire la orice modificări sau revizuiri ale acesteia, adoptate la nivelul instituției, iar ANCPI poate asigura, la cerere si în situații justificate, instruirea persoanelor desemnate în ceea ce privește modul de înțelegere a datelor și informațiilor din sistemul informatic de cadastru și carte funciară.

Persoanelor cărora le-a fost acordat dreptul de acces on-line la sistemul informatic al ANCPI le revine  obligația de a nu furniza unei terțe persoane fizice sau juridice, instituție sau autoritate publică, datele colectate, în lipsa acordului explicit și formal al deținătorului acestora.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie  2023

 

Sus