Solplanet x AeroFix

Cadastru: certificate negative pentru intarzierea inregistrarilor cadastrale

Trei societăți au avut întârzieri față de termenele asumate în contractele de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară.

Pentru o parte din servicii s-a depășit termenul prevăzut în graficul de prestare a serviciilor, societățile plătind penalități pentru aceste întârzieri.

Contract subsecvent de servicii Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciara a imobilelor situate în 12 UAT -uri din judeţele Arad, Timiș și Caraș – Severin – pentru Lot 1

ANCPI a emis un certificat negativ pentru asocierea formată din Procad SRL Timiș și Geolink SRL Timiș.

Valoarea totală a contractului subsecvent este de 719.312 lei fără TVA.

Problemele au fost următoarele:

* Livrarea 2 UAT Livada –  pentru cele 464 de zile de întârziere s-au aplicat penalități de întârziere în valoare totală de 25.738 lei.

* Livrarea 3 UAT Livada – pentru cele 102 de zile de întârziere s-au aplicat penalități de întârziere în valoare totală de 3.061 lei.

* Livrarea 2 UAT Covăsânț – pentru cele 1105 de zile de întârziere s-au aplicat penalități de întârziere în valoare totală de 104.908 lei.

* Livrarea 3 UAT Covăsânț – pentru cele 118 de zile de întârziere s-au aplicat penalități de întârziere în valoare totală de 8.783 lei.

Penalitățile au fost deja plătite de către antreprenori.

Oferta reevaluata si licitatia va continua

Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din 142 UAT-uri, în cadrul proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România – cod SMIS 120063”, Lot 9 UAT Sălătrucu, județul Argeș

ANCPI a emis un certificat negativ pentru societatea Topo Hans Impex SRL.

Valoarea totală a contractului subsecvent este de 1.441.103 lei fără TVA.

Pentru o parte din servicii s-a depășit termenul prevăzut în graficul de prestare a serviciilor:

* Livrarea 2 – Documente tehnice ale cadastrului – copie spre publicare, UAT Sălătrucu, județul Argeș –  s-au aplicat penalități pentru 163 zile de întârziere, în valoare totală de 53.944 lei

* Livrarea 3 – Documente tehnice ale cadastrului – copie finală, UAT Sălătrucu, județul Argeș –  s-au aplicat penalități pentru 163 zile de întârziere, în valoare totală de 38.390 lei.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus