Oferte locuri de munca top

Cadastru: ce modificari legislative sunt pregatite

Mai multe prevederi pentru îmbunătățirea activității Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară au trecut de Senat. Legislativul a aprobat modificările cu 113 voturi pentru, 12 abțineri și nici un vot împotrivă. Proiectul urmează să fie dezbătut și de Camera Deputaților

Ce modificări importante aduce proiectul de lege

Plata certificatelor de moștenitor se va face de către ANCPI, cu excepția certificatelor de moștenitor eliberate ulterior împlinirii unui termen de doi ani de la data sesizării camerei notarilor publici de către primarie sau de către oficiul teritorial, în cazul succesiunilor nedezbătute, în vederea repartizării cauzei succesorale notarului public competent.

Proiectul mai prevede clarificări pentru accesul la datele administrate de ANCPI și instituțiile subordonate.

Astfel, accesul la seturile de date administrate va fi acordat atât instituțiilor și autorităților publice cărora ANCPI și instituțiile subordonate au obligația legală de a le comunica datele și informațiile detinute, cât și persoanelor care îndeplinesc un serviciu public, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ale acestora.

Pentru a fi acordat accesul online, datele trebuie să fie disponibile în fomat electronic, urmând ca seturile de date disponibile, forma acestora, modalitatea de accesare și ghidurile de utilizare să se publice pe pagina web a Agenției Naționale și să fie actualizate permanent.

Totodată, proiectul prevede că, pentru a da siguranță circuitului civil, drepturile deja înscrise trebuie să își păstreze efectele avute și rangul dobândit la momentul înscrierii lor.

Vor fi astfel clarificate cazurile în care este necesară deschiderea unei alte cărți funciare

pentru imobilul înscris într-o carte funciară deschisă anterior intrării în vigoare a

Legii nr. 7/1996, astfel:

* față de actuala reglementare se propune să fie deschisă o noua carte funciară doar atunci când construcția a fost edificată pe două sau mai multe imobile, caz în care pentru înscrierea construcției este necesară în fapt și alipirea acestor terenuri. Este necesară o asemenea deschidere de carte funciară nouă și în cazul în care o construcție existentă se extinde și pe terenul alăturat

* se introduce acest caz de deschidere de carte funciară nouă pentru situațiile în

care actul juridic supus înscrierii privește un imobil care este compus din mai multe imobile vechi, învecinate. De exemplu, printr-o hotărâre judecătorească se constată intervenită prescripția achizitivă cu privire la o suprafață de teren identificată pe mai multe imobile cu numere topografice fără a se dispune dezlipirea și alipirea. În acest caz înscrierea dreptului de proprietate dobândit prin uzucapciune ar fi posibilă doar dacă acea parte ar fi desprinsă din imobilele inițiale și pentru ea ar fi deschisă o altă carte funciară, fără însă a închide și vechile cărți funciare, în acestea rămânând pe mai departe a fi înscrise părțile neuzucapate

* acest caz de deschidere de carte funciară nouă va fi introdus și pentru a reglementa

cazul în care localitățile de carte funciară nu mai corespund cu actuala împărțire

administrativ-teritorială.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus