Oferte locuri de munca top

Cadastru: ce modificari au adoptat deputatii

Unele modificări ale legii cadastrului au fost adoptate de Camera Deputaților și urmează să devină lege după ce proiectul va fi promulgat de către președintele Klaus Iohannis.

În total, proiectul de lege a avut 254 voturi pentru, 32 voturi contra și o abținere.

Astfel, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va avea printre atribuții inclusiv aprobarea regulamentului privind autorizarea şi recunoașterea autorizării persoane lor fizice şi juridice, de către Agenția Națională și instituțiile subordonate, în vederea executării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României.

De asemenea, plata certificatelor de moștenitor se va face de către ANCPI, cu excepția certificatelor de moștenitor eliberate ulterior împlinirii unui termen de doi ani de la data sesizării camerei notarilor publici de către primarie, în cazul succesiunilor nedezbătute, în vederea repartizării cauzei succesorale notarului public competent.

Totodată, accesul online la seturile de date va fi acordat inclusiv avocaților și executorilor judecătorești, pe lângă instituții, autorități publice și instituții subordonate.

Cofinanțări și finanțări

În cadrul Programului național de cadastru şi carte funciară se cofinanțează lucrările de înregistrare sistematică, precum şi lucrările de întocmire a planurilor parcelare, ce vor fi coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăților funciare, inițiate ca urmare a contractării acestora de către unitățile administrativ-teritoriale. Prin excepție, pot face obiectul decontării și sectoarele cadastrale recepționate de către oficiile teritoriale anterior intrării în vigoare a Legii nr.150/2015 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, în cadrul contractelor de înregistrare sistematică încheiate de unitățile administrativ-teritoriale în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu Agenția Națională.

În același timp, Agenţia Naţională finanţează lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale într-un cuantum de maximum 84 lei + TVA/carte funciară, care se majorează pentru terenurile situate în extravilan cu coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief. Cuantumul de maximum 84 lei + TVA/carte funciară se majorează pentru:

* terenurile situate în intravilanul comunelor – coeficient de 2,6

* terenurile situate în intravilanul orașelor, municipiilor și reședințelor de județ – coeficient de 3,1

* terenurile situate în intravilanul localităților din județul Ilfov și București – coeficient de 3,5.

Pentru imobilele situate în zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, sumele rezultate ca urmare a majorării cuantumului maximum 84 lei + TVA/carte funciară cu coeficienții aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief în cazul imobilelor situate în extravilan sau cu coeficienții aferenți în cazul imobilelor situate în intravilan se majorează cu un coeficient de 1,4.

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus