Oferte locuri de munca top

Cadastru: cand primarii nu semneaza procesele verbale de receptie servicii

Urmează să fie modificate procedurile privind lucrările de înregistrare sistematică astfel încât Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară să poată solicita ANCPI deschiderea cărţilor funciare aferente imobilelor recepţionate. Aceasta chiar și în situația în care primăriile nu emit în termenul legal procesele verbale de recepție servicii.

Mai multe OCPI-uri au semnalat situaţii în care, deși a fost emis Procesul verbal de recepție a Livrării 2 «Documentele tehnice ale cadastrului – finale», de către comisia de recepție din cadrul OCPI, primăria nu a emis Procesul verbal de acceptanță aferent.

Aceasta cu toate că procedura prevede că el trebuie emis în cel mult 5 zile de la emiterea Procesului verbal de recepție.

Până la emiterea PVR servicii de către UAT, deschiderea cărților funciare este blocată și finalizarea procesului de înregistrare sistematică este împiedicată. Situația are efecte negative atât asupra circuitului civil, cât și prin deteriorarea datelor referitoare la imobilele înregistrate în documentele tehnice ale cadastrului.

Acest aspect este relevant mai ales în situații în care UAT- ul, prin primar, refuză emiterea PVR servicii, din considerente care au sau nu legătură cu modul de desfășurare a procesului de înregistrare sistematică.

Tergiversarea finalizării procesului de înregistrare sistematică prin acționarea în judecată a primarului ar avea consecințe negative, determinate de blocarea înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

La acestea se adăugă aspectele financiare incidente, în sensul că pentru lucrări au fost efectuate plăți parțiale (60% din contravaloarea imobilelor identificate) și, prin nefinalizarea procesului de înregistrare sistematică, sunt blocate fondurile alocate acestor lucrări, atar atenția reprezentații ANCPI

Pentru evitarea acestor situații, un ordin al directorului general ANCPI propune următoarea modificare în procedură: ”UAT va emite PVR servicii pentru serviciile prestate pe baza PVR tehnic emis de OCPI pentru fiecare livrare. PVR servicii va fi semnat de către UAT şi prestator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea PVR tehnic. Ulterior emiterii PVR servicii pentru Livrarea «Documente tehnice ale cadastrului – finale», sau în situația în care UAT nu emite PVR servicii în termen, OCPI va solicita ANCPI deschiderea cărţilor funciare aferente imobilelor recepţionate.”

De asemenea, noul proiect de ordin clarifică prevederile referitoare la cărţile funciare aferente unităţilor individuale din construcţiile de tip condominiu.

Astfel va fi inclusă o excepţie de la decontarea acestora. Reglementare este întemeiată pe prevederile legale care stabilesc faptul că informaţiile din documentele tehnice ale cadastrului, ce stau la baza deschiderii cărţilor funciare aferente unităţilor individuale componente ale condominiului, se preiau astfel cum au fost înregistrate în cartea funciară, din înregistrările sporadice existente.

Mai mult, în cazul unui imobil cu construcţii de tip condominiu care nu a făcut obiectul înregistrării sporadice, se generează un singur fişier .cgxml care conţine date despre teren şi construcţii, fără referire la unităţi individuale.

În consecință, prin ordin al directorului general ANCPI urmează să fie modificată şi completată Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 819/2016.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus