Oferte locuri de munca top

Cadastru: blocarea deschiderii cartilor funciare, problema rezolvata

A fost rezolvată problema blocarii deschiderii cărților funciare. Mai multe OCPI-uri au semnalat că deși a fost emis Procesul verbal de recepție a Livrării 2 Documentele tehnice ale cadastrului – finale, primăria nu a emis documentul necesar (Procesul verbal de acceptanță aferent Livrării 2 Documentele tehnice ale cadastrului – finale).

Situația a fost astfel inclusă într-o procedura a ANCPI, printr-un ordin publicat în Monitorul Oficial.

Astfel, pentru evitarea situației de mai sus, în situația în care UAT nu emite PVR servicii în termen, OCPI va putea solicita ANCPI deschiderea cărţilor funciare aferente imobilelor recepţionate.

ANCPI explică faptul că aceasta schimbare este relevantă întrucât UAT-urile, prin primar, refuză emiterea PVR servicii, din considerente care au sau nu legătură cu modul de desfășurare a procesului de înregistrare sistematică, iar tergiversarea finalizării procesului de înregistrare sistematică prin acționarea în judecată a primarului, ar avea consecințele negative menționate mai sus, determinate de blocarea înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

De asemenea, pentru lucrări respective au fost efectuate plăți parțiale (60% din contravaloarea imobilelor identificate) și prin nefinalizarea procesului de înregistrare sistematică, sunt blocate fondurile alocate acestor lucrări.

Totodată, au fost clarificate prevederile referitoare la cărţile funciare aferente unităţilor individuale din construcţiile de tip condominiu în sensul includerii unei excepţii de la decontare a acestora.

Astfel, nu vor face obiectul decontării cărțile funciare aferente unităților individuale din construcțiile de tip condominiu în cazul imobilelor care au făcut obiectul înregistrării sporadice.

Conform Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, informaţiile din documentele tehnice ale cadastrului, care stau la baza deschiderii cărţilor funciare aferente unităţilor individuale componente ale condominiului, se preiau astfel cum au fost înregistrate în cartea funciară, din înregistrările sporadice existente.

Mai mult, în cazul unui imobil cu construcţii de tip condominiu care nu a făcut obiectul înregistrării sporadice, se generează un singur fişier .cgxml care conţine date despre teren şi construcţii, fără referire la unităţi individuale.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus