Oferte locuri de munca top

Cadastru: Au fost prelungite contractele de finantare a lucrarilor de inregistrare sistematica

Contractele de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților pe sectoare cadastrale, încheiate în cadrul celei de-a opta etape de finanțare, au fost prelungite de ANCPI.

Potrivit unor noi reglementări intrate în vigoare prin publicarea lor în Monitorul Oficial, termenul de valabilitate pentru contractele mai sus menționate poate fi prelungit până la 30 noiembrie 2024. Iar în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică pentru care a fost emis procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă aferent Livrării nr.1 „Documentele tehnice ale cadastrului – spre publicare” până cel târziu la data de 30 iunie 2024.

Ordinul nr. 518/2024 al directorului general al ANCPI, care prevede prelungirea contractelor de finanțare pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților pe sectoare cadastrale, încheiate în primele două trimestre ale anului 2022, în cadrul celei de-a VIII-a etape de finanțare, între primării și oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 516/03.06.2024.

Până în prezent, ANCPI, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), a înregistrat în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, prin PNCCF, peste 7,1 milioane de proprietăți.

PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri și clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene, dar și din bugetul local al primăriilor.

Punct intermodal, realizat in Capitala, cu peste 115 mil euro

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2024

Sus