Oferte locuri de munca top

Cadastru: arondarea pe UAT-uri a birourilor de cadastru

Numărul și arondarea pe unităţi administrativ-teritoriale a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară și a birourilor de relații cu publicul, din subordinea oficiilor teritoriale, vor fi aprobate printr-un ordin al directorului general al ANCPI, proiect aflat în dezbatere publică (document atasat).

Același ordin stabilește că Serviciul Cadastru va fi condus de un inginer şef, încadrat în condițiile legii, în urma susţinerii unui concurs sau examen, organizat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

De asemenea, stabilește că Inginerul şef este subordonat profesional directorului Direcţiei de Cadastru şi Geodezie din cadrul Agenției Naționale, iar administrativ, atât faţă de directorului Direcţiei de Cadastru şi Geodezie, cât şi faţă de directorul oficiului teritorial.

Înb plus, Inginerul şef conduce, coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de personalul Serviciului Cadastru, aflat în subordinea sa. Oficiul teritorial este condus de un director, numit prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, în condițiile legii

Ordinul directorului general al ANCPI nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 şi 962 bis din 28 noiembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, va fi modificat și completat (găsiți atașat proiectul).

Şefii compartimentelor funcţionale vor avea obligaţia să delege, pe perioada absenţei lor din instituţie sau în situaţia apariţiei unui conflict de interese, un salariat din subordine, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea funcţiei şi care nu a fost sancţionat disciplinar, în condițiile stabilite prin regulamentul intern al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, sau, după caz, al oficiilor teritoriale.

Pentru posturile vacante sau temporar vacante de conducere, cu excepţia postului de şef serviciu publicitate imobiliară, denumit în continuare registrator – şef, a postului de șef serviciu/birou economic, denumit în continuare contabil – șef și a postului de șef serviciu cadastru, denumit în continuare inginer – șef, directorul oficiului teritorial poate să desemneze o persoană din cadrul instituţiei, care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei şi care nu a fost sancţionată disciplinar, să exercite cu caracter temporar funcţia de conducere, cu respectarea actelor normative în vigoare şi cu acordul prealabil al conducerii Agenţiei Naţionale.

Serviciul Publicitate Imobiliară este condus de un registrator – şef, care este subordonat profesional directorului Direcţiei de Publicitate Imobiliară din cadrul Agenţiei Naţionale, iar administrative, atât faţă de directorul Direcţiei de Publicitate Imobiliară, cât şi faţă de directorul oficiului teritorial.

Pentru posturile vacante sau temporar vacante de registrator-şef şi registrator coordonator, directorul general al Agenţiei Naţionale poate să numească, prin ordin, la propunerea Direcţiei de Publicitate Imobiliară, o persoană din cadrul Agenției Naționale, sau, după caz, al Serviciului Publicitate Imobiliară din cadrul oficiului teritorial respectiv, care să exercite această funcţie temporar şi care îndeplineşte condiţiile legale pentru ocuparea acesteia.

Descarcati aici proiectul de Ordin si Anexa- arondarea pe UAT-uri

 

 

 

Sus