Oferte locuri de munca top

Bugetul majorat a atras 8 oferte pentru construirea a 35 km DJ

După ce au eșuat primele două licitații organizate pentru atribuirea unui contract rutier de peste 100 milioane de lei, autoritatea contractantă a avut noroc la cea de-a treia licitație, în care a mărit valoarea estimată a contractului.

Astfel, la a treia licitație au fost depuse opt oferte pentru modernizarea a 35 km din DJ 106B din Sibiu.

Cele opt asocieri de operatori economici din țară și străinătate, ce însumează 48 de firme/subcontractanți sunt:

* Porr Construct;

* Diferit AG;

* Strabag;

* Drumserv;

* Asocierea Geiger Transilvania SRL (lider) – Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG;

* Asocierea Prenis S.R.L. (lider) – Total Nsa AG Construct – Dimex-2000 Company;

* Asocierea Newamport Asfalt (lider) – Hydrostroy AD – Newamport Swa Corp.;

* Asocierea Hidroconstructia (lider) – Obras Publicas Y Regadios – Opr Asfalt.

Valoarea estimată a contractului este de 107.574.918 de lei, fără TVA.

Comisia de evaluare a ofertelor estimează că finalizarea procedurii de atribuire va avea loc în cursul lunii mai 2021.

Prima licitație pentru modernizarea DJ 106 B, de la autostrada A1 – Ocna Sibiului – Loamneș – Șoroștin – Țapu, în lungime de aproximativ 35 km, a fost lansată în data de 3 ianuarie 2020.

A fost depusă o singură ofertă, care a fost declarată neconformă, pentru că nu au fost îndeplinite toate cerințele din caietul de sarcini.

A doua licitație a fost reluată în data de 24 mai 2020. Au existat doi ofertanți, însă ofertele au fost neconforme, deoarece unul dintre ofertanți nu a îndeplinit cerințele din caietul de sarcini, depunând o ofertă alternativă, cu alte tipuri de lucrări şi cantități, iar celălalt a fost respins în etapa financiară, date fiind abaterile financiare ce depășeau 1% din valoarea ofertată.

După derularea și anularea celor două proceduri de licitație, dat fiind dezinteresul participanților pentru o lucrare atât de mare, dar şi clarificările operatorilor economici din perioada licitațiilor, CJ Sibiu a concluzionat că valoarea estimată a investiţiei este subevaluată. Acest fapt a fost confirmat şi de proiectant care a considerat oportună şi necesară actualizarea valorii proiectului cu preţurile actuale.

Astfel, operatorul economic Asocierea SC Eptisa Romania SRL – Eptisa Servicios de Ingenieria a adus la cunoștință faptul că în situația economică națională au intervenit o serie de schimbări relevante pentru proiect, care au condus la necesitatea actualizării preţurilor unitare la o parte din articole. Conform adresei menționate, schimbările care au condus la necesitatea revizuirii listelor de cantități estimate de lucrări și actualizării prețurilor unitare la articole sunt legate de creșterea prețurilor unor materii prime, materiale de construcții și combustibil ce intervin în prețul unor articole de referință din proiect.

În consecință, noua valoare a investiției a fost aprobată la 117.984.507 lei, fără TVA, din care lucrările de construcții și montaj sunt de 107.574.918 lei.

Potrivit indicatorilor tehnico-economici ai investiției la faza proiect tehnic, aprobați în luna octombrie 2019, valoarea totală a investiție a fost estimată la 108.901.709 lei fără TVA, din care lucrările de construcții și montaj au fost de 98.287.126 de lei.

Termenul pentru execuția lucrărilor este de 24 luni de la emiterea ordinului de începere.

Modernizarea drumului județean 106 B, de la autostrada A1 – Ocna Sibiului – Loamneș – Șoroștin – Țapu, în lungime de aproximativ 35 km, este unul dintre cele trei proiecte de infrastructură rutieră pentru care CJ Sibiu a atras finanțare europeană prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, alături de DJ 106 Agnita – Sighișoara și DJ 141 Mediaș -Bârghiș.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 1 februarie 2018, valoarea totală a proiectului fiind de 121.135.517 de lei, inclusiv TVA.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus