Oferte locuri de munca top

Bucurestiul va moderniza 226 km de conducte

Pentru 226 km de conducte din București, începând din acest an vor fi demarate procedurile necesare în vederea elaborării documentației pentru achiziția lucrărilor de proiectare și execuție.

Stadiul proiectelor de modernizare a sistemului de termoficare din București a fost prezentat de Primăria Municipiului București.

 Dezvoltarea a noi unitati de producere a energiei termice in cogenerare, de inalta eficienta (CET-uri):

Au fost demarate proceduri pentru dezvoltarea a doua noi centrale termice de acest tip, in zonele identificate ca fiind deficitare (Aviației, respectiv Bd. Basarabia).

In prezent este finalizat studiul de solutie in vederea constructiei primului din cele doua CET-uri, studiu realizat cu finantare de la Guvernul Japoniei in baza Memorandumului incheiat in acest sens intre PMB, Ministerul Energiei si Compania Japoneza ITOCHU. Sumele necesare pentru a demara  aceasta investitie au fost alocate Companiei Municipale Energetica Bucuresti SA, care este in plin proces de identificare a locatiilor pentru cele doua viitoare centrale.

In situatia in care, in viitorul imediat, necesarul de energie electrica si termica va impune noi investitii, PMB va avea in vedere dezvoltarea si a altor CET-uri, in plus fata de cele amintite.

Investitii in reteaua de termoficare

Prioritizarea investițiilor RADET și ale Primăriei Municipiului Bucureșt are în vedere reabilitarea imediată a rețelei de transport apă fierbinte, componentă a SACET care produce cea mai mare parte a pierderilor de căldură înregistrate pe întregul sistem.

Pentru identificarea segmentelor de rețea care necesită cu prioritate reabilitare/modernizare și pentru a putea totodată asigura alocările bugetare necesare, a fost elaborat în anul 2017 un studiu de fezabilitate care a evidențiat necesitatea de a efectua lucrări de reabilitare pentru 501,44 km conducte (250,72 km de canal de termoficare).

O parte din lucrări – pentru 212 km de conducte, sunt cuprinse in proiectul pregatit de municipalitate pentru a primi cofinanțare din fonduri europene, prin programul POIM OS 7.2 „Creşterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti”.

Până în prezent, au fost definitivate: actualizarea studiului de fezabilitate si depunerea acestuia spre verificare la Autoritatea de Management, documentul tehnic conform cerințelor experților Jaspers, analiza cost-beneficiu, planul tarifar, depunerea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/autorizațiilor solicitate prin certificatul de urbanism (29 de avize obținute), procedura de evaluare a impactului asupra mediului (decizia etapei de evaluare inițiale și de încadrare) – ca etapă a procesului de obţinere a Acordului de mediu. Actualizarea SF a fost necesară având în vedere modificarea indicatorului de lungime, care a impus actualizarea multiplelor componente ale studiului.

Valoarea investiției se ridică la 994.349.671 lei fără TVA (circa 213,6 milioane Euro).

Pentru alte tronsoane de rețea care insumează 63,24 km de conducte, tronsoane care au înregistrat în ultimul timp cel mai mare număr de avarii și pentru care trebuie începute imediat lucrările indicatorii tehnico-economici stabiliti prin studiul de fezabilitate au fost aprobati HCGBM nr. 216/2018. Valoarea investiției se ridică la 274,894,009 Lei fără TVA, iar contractul de proiectare cu execuție a fost atribuit Companiei Municipale Energetica București SA. Până în prezent, a fost finalizată etapa de proiectare a trei obiective din totalul celor șapte aferente investiției, urmând ca ordinul de începere a lucrărilor de execuție să fie dat la încheierea sezonului de încălzire 2018-2019, pentru următoarele tronsoane:

Obiectivul 2 – Magistrala II Sud – CS1 (CET)–CS5 Bobocica, cu o lungime de 4,27 km;

Obiectivul 6 – Magistrala Progresu Ferentari CF6-C14S, cu o lungime de 6,3 km;

Obiectivul 7 – Magistrala I-III Vest – CD9 – CD5, cu o lungime de 950 m.

Pentru restul de 226 km de coducte, începând din acest an vor fi demarate procedurile necesare în vederea elaborării documentației pentru achiziția lucrărilor de proiectare și execuție. Prioritizarea lucrărilor va avea loc după influența pe care o au în asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică.

La constructia bugetului pe 2019, pe langa sumele alocate investitiilor mentionate mai sus, vor fi alocate toate sumele solicitate de RADET pentru alte tipuri de investitii (realizate direct de către regie).

Modernizarea centralelor existente 

Investițiile municipalitatii au fost direcționate și spre lucrări de modernizare a centralelor termice zonale sau de cvartal, ca măsură de eficientizare a producerii și furnizării energiei termice în Capitală, proiecte ce vor fi continuate în acest an.

Astfel, în luna octombrie 2018 au fost demarate lucrările de modernizare la Centrala Termica Amzei, prin Compania Municipala Energetica Bucuresti SA. Lucrarile vor fi reluate în primavara anului 2019, ca urmare a faptului că în sezonul rece centrala continuă să livreze populatiei agent termic si apa calda. Valoarea investiției se ridica la 2.865.615 lei fără TVA.

Totodată, pentru partea de producere a energiei termice în cogenerare, în conformitate cu prevederile Strategiei de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul București, PMB deruleaza proiectul de modernizare a CTZ Casa Presei, care va asigura o parte din necesarul de energie termica in zona de nord a Capitalei.

Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici au fost aprobati prin HCGMB nr. 48/2018. Valoarea investiției se ridică la 52.175.564 lei (exclusiv TVA). Dupa delegarea serviciului public de producere a energiei termice, Compania Municipala Energetica Bucuresti va demara procedura de achizitie necesara inceperii lucrarilor sus amintite.

În anul 2019, vor fi modernizate tot de către PMB, centralele termice de cvartal Luterană și Rosetti, proiecte ale căror valori sunt estimate la 6.090.000 lei, respectiv 1.846.270 lei.

Delegarea serviciilor 

In prezent, Municipiul Bucuresti, prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Termoenergetica Bucuresti-Ilfov, are pregatita documentatia pentru delegarea serviciilor de productie, transport si distributie a energiei termice catre Compania Municipala Energetica Bucuresti SA, conform Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Proiecte RADET

In prezent, la nivelul RADET se afla in procedura de achizitie lucrarile de modernizare pentru centralele Floreasca si Ferentari. Concret, procedura se afla in etapa de analiza tehnica a documentatiei depuse de ofertanti.

Din primăvara anului 2019 va începe reabilitarea a 64 de kilometri de reţea de distribuţie energie termică.

Tot din primăvara anului 2019 se va relua colaborarea cu terţii în vederea realizării lucrărilor de reparaţii în reţeaua de distribuţie a energiei termice. RADET nu mai este un sistem închis, prin care numai unii furnizori reuşeau să patrundă, ci, dimpotrivă, dă dovada de transparenţă  în relaţia cu terţii.

Începerea în 2018 şi continuarea în 2019 a lucrărilor de modernizare a reţelelor de termoficare aferente punctelor termice 2 Aviaţiei şi 6 Aviaţiei – blocate din anul 2010, pentru care s-a utilizat şi se va utiliza în continuare 71% din ţeava existentă în depozitele regiei autonome şi nefolosită din anul 2010.

 

 

Citiți și:

Teren pe malul unui lac din Capitala, pregatit pentru un mare ansamblu imobiliar

Cerere mai mare decat oferta, in cadrul unui proiect cu 23 blocuri

O zona de promenada din Capitala va fi amenajata cu 30 mil lei

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus