Oferte locuri de munca top

Bucurestiul scoate la licitatie reabilitarea sistemului de termoficare 

Aproape 20 de kilometri din sistemul de termoficare al municipiului București vor beneficia de lucrări de reabilitare. Intervențiile au fost estimate la o valoare de peste 30 milioane de euro, echivalentul a peste 150 milioane de lei. Lucrările vor avea o durată de 12 luni de zile.

Pentru demararea acestora, Primăria Municipiului București a lansat în licitație deschisă contractul pentru Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti (patru obiective însumând o lungime de traseu de 19,861 km)”.

Contractul a fost împărțit în trei loturi:

* Lot 1 „ Obiectiv 1, Magistrala I Sud, tronson CM 11`-CP3-CV5/4- 5,958Km” – valoare estimată: 50.130.937 lei

* Lot 2 „Obiectiv 3, Magistrala II Sud, tronson CM 43 – CO 2 – 4,477 Km. + Obiectiv 4, Magistrala II-III Grozavești, tronson C 15/20 – CS 12 – 5, 526 km” – valoare estimată: 71.216.039 lei

* Lot 3 „Obiectiv 5, Magistrala Progresu Berceni, tronson CB 4 – CO5 – 3,9 Km” – valoare estimată: 29.301.101 lei.

Pentru realizarea obiectivului de investiții și punerea acestuia în funcțiune se vor derula, pentru fiecare din cele trei loturi în parte, următoarele activități:

* Elaborarea documentației necesare obținerii autorizațiilor de organizarea execuției (DTOE) și avizelor necesare execuției;

* Furnizarea și montarea utilajelor și echipamentelor tehnologice;

* Execuția lucrărilor de reabilitare;

* Testare și punere în funcțiune;

* Elaborarea Manualelor de exploatare și întreținere a lucrărilor;

* Punerea la dispoziția proiectantului a documentației necesare elaborării cărții tehnice precum și a documentatiei As-built;

* Realizarea tuturor lucrărilor necesare pentru automatizarea și asigurarea integrării echipamentelor din teren în SCADA local și capabilității de transmitere a datelor în SCADA existent la nivelul Operatorului serviciului de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul București;

* Monitorizarea funcționării rețelei de termoficare pe parcursul perioadei de Garanție acordată lucrărilor;

* Remedierea eventualelor defecte apărute în perioada de garanție.

Valoarea totală estimată a contractului este de 150.648.078 lei, fără TVA.

Finanțarea va fi asigurată din fonduri bugetare.

Criteriul de atribuire ales de autoritatea contractantă este „cel mai bun raport calitate – preț”.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 7 iunie 2021.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

Sus