Solplanet x AeroFix

Bucuresti: Taxe pentru cladiri, terenuri, organizare de santier si cai de acces

Urmează să fie aprobate taxele pentru clădirile și terenurile din București ce trebuie plătite pentru anul viitor. De asemenea, Primăria Municipiului București va aproba săptămâna viitoare inclusiv taxele pentru utilizarea locurilor publice, cum sunt cele pentru organizare și șantier și cele pentru căi suplimentare de acces. (fisier atasat)

Conform proiectului de hotărâre, bonificația pentru plata cu anticipație, până la data de 31 martie, a impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren și impozitul pe mijloacele de transport datorate de contribuabili pentru întregul an va fi anul viitor de 10%.

Impozitul pe clădiri

* Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din caramidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic – valoare impozabilă pe mp: 1.129 lei

* Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din caramidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic – valoare impozabilă pe mp: 339 lei

* Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din caramidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic – valoare impozabilă pe mp: 226 lei

* Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din caramidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic – valoare impozabilă pe mp: 142 lei

Cota de impozit pe clădiri pentru

* clădirile rezidențiale și cladirile-anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice – 0,1%

* clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice – 0,2%

* clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice – 0,2%

* cladirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice – 1,5%

Impozitul pe teren și taxa pe teren

Teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții. Zona în cadrul localității:

A – 11.683 lei/ha

B – 9.702 lei/ha

C – 7.334 lei/ha

D – 5.018 lei/ha

Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare de șantier

Prin organizare de şantier se înțelege amplasamentul investiției și toate amenajările, construcțiile provizorii și amplasamentul utilajelor şi depozitelor de materiale necesare realizării acesteia. Astfel, zona organizării de şantier va fi calculată cuprinzând toate suprafețe ocupate. Pentru organizarea de şantier vor fi percepute următoarele taxe:

Zona A – 1,36 lei/mp/zi

Zona B – 1,04 lei/mp/zi

Zona C – 0,82 lei/mp/zi

Zona D – 0,60 lei/mp/zi

De asemenea, va fi percepută această taxă şi pentru utilizarea temporară a locurilor publice cu utilaje și construcții utilizate pentru desfășurarea activității aflate în afara organizării de şantier pe perioada în care acestea ocupă locurile publice.

Plata se face în baza acordului/autorizației emise de organele de specialitate, pentru perioada solicitată/autorizată, în termen de două zile lucrătoare de la obținerea/prelungirea autorizației, în cazul autorizațiilor eliberate pentru mai puțin de 90 de zile.

În situația ocupării domeniului public pe o perioadă mai mare de 90 de zile taxa se calculează semestrial și se plătește în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Taxa va fi achitată la Administrația Străzilor pentru acordurile/autorizațiile emise de organele de specialitate pentru străzile aflate în administrarea acesteia sau la direcțiile de specialitate ale primăriilor de sector pentru străzile aflate în administrarea acestora.

Vor fi exceptate de la plata taxei lucrările de dezvoltare, modernizare sau de reabilitare a infrastructurii aparținând domeniului public al statului și al administrației publice locale, precum și alte lucrări de interes public local, iar finanțarea acestora se realizează din bugetul general consolidat al statului şi/sau al administrației publice locale.

Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cale suplimentară de acces

Prin cale suplimentară de acces se înțelege acel spațiu public utilizat (tranzitat) în scopul desfășurării unei activități economice atất pentru intrare în imobile cât şi/sau pentru ieşire din imobile, pietonal sau cu mijloace de transport, prin intermediul căreia se asigură accesul la o locație unde se desfășoară o activitate economică.

Valorile propuse sunt umătoarele:

Zona A –  0,40 lei/mp/zi

Zona B – 0,31 lei/mp/zi

Zona C – 0,25 lei/mp/zi

Zona D – 0,18 lei/mp/zi.

Taxa se va plăti în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

 

Sus