Oferte locuri de munca top

Brasovul vrea finantare pentru modernizarea a peste 40 km DJ

Patru proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere din județul Brașov au fost aprobate de către consiliul județean spre a solicita finanțare nerambursabilă prin Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.

Însumat, valoarea estimată a celor patru proiecte este de circa 574 milioane lei cu TVA.

Lungimea totală a acestora este de 40,95 de km.

Astfel, pentru obiectivul de investiții

* Reabilitare DJ 106 B Vulcan (DJ 112 A) – Holbav, km 0+000–6+505A

Au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici, alături de cererea de finanțare și devizul general estimativ, care se ridică la suma de 29.856.181 lei cu TVA.

* Modernizare drum interjudețean DJ 105 A și DJ 104 D, format din DJ 105 A, km 53+000–81+600 și DJ 104 D, km 1+960–27+400,

Consiliul județean a aprobat indicatorii tehnico-economici, cererea de finanțare și devizul general estimativ, cifrat la 508.475.209 lei cu TVA.

* Reabilitare DJ 108 Hărman – Sânpetru km 0+000–4+380,

Administrația şi-a dat acordul pentru cererea de finanțare și devizul general al investiţiei, estimat la valoarea de 29.979.450 lei cu TVA.

* Modernizare DJ 113 Sânpetru – Preventoriu TBC Sânpetru, km 0+000–2+000

Au fost aprobate cererea de finanțare și devizul general, estimat la 5.659.469 lei cu TVA.

Fiecare dintre cele patru proiecte este important pentru dezvoltarea comunităţilor locale al căror teritoriu este străbătut de respectivele drumuri, susțin edilii.

De departe, cel mai amplu proiect este cel de modernizare a drumului interjudețean DJ 105 A și DJ 104 D, care conectează zona Rupea de Ţara Făgăraşului. El are o dublă funcţionalitate. Pe de o parte, conectează zona Rupea de Ţara Făgăraşului, pornind din oraşul Rupea (DN 13), trecând prin localităţile Dacia, Jibert, Lovnic, Văleni şi Şoarş 28,342 km şi continuând până în municipiul Făgăraş 9,800 km. Pe de altă parte, asigură o legătură rutieră între zona Făgăraş şi judeţul Sibiu, prin satul Bărcut, până la limita de judeţ 15,640 km.

Celelalte trei proiecte implică drumuri din zona metropolitană a Braşovului, a căror refacere va genera beneficii importante prin rezolvarea problemelor de fluidizare a circulaţiei, asigurarea conectivităţii unor localităţi mai izolate cu principalele căi rutiere, precum şi prin deschiderea unor zone cu potenţial de dezvoltare turistică.

Daniel Gligoraş, administratorul public al Judeţului Braşov, spune că după aprobarea hotărârilor se va trece la etapa scrierii cererilor de finanţare în vederea depunerii proiectelor. Acesta a adăugat că: „Începem chiar de astăzi să scriem proiectele pentru a fi depuse şi ne propunem ca până la sfârşitul săptămânii viitoare cererile de finanţare să fie încărcate în sistemul electronic al Programului «Anghel Saligny». Trebuie să remarcăm faptul că pentru proiectul de reabilitare a drumului judeţean 106 B Vulcan (DJ 112 A) – Holbav, în lungime de 6,5 km, avem toată documentaţia pregătită şi în perioada imediat următoare vom lansa procedurile de achiziţie pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor”

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea, a spus: „Urmează să parcugem toate etapele care sunt prevăzute în ghidul de finanţare al Programului Naţional de Investiţii Anghel Saligny. Vom participa la comisia tehnico-economică şi vom face în aşa fel încât să devenim eligibili şi să semnăm cele patru contracte pe care ni le-am propus.”

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus