Oferte locuri de munca top

Beneficiari vor vira la stat 0,5% din valoarea devizului de constructii

Invocând ”situația financiară dificilă a României”, Guvernul a pregătit o serie întreagă de măsuri fiscal bugetare.

Una dintre acestea, prevăzută în proiectul unei noi ordonanțe de urgență, stabilește ca beneficiarii să vireze cota de 0,5% din valoarea devizului general de construcţii nu către Casa Socială a Constructorilor ca până acum, ci direct bugetului de stat.

Dacă până acum plăteau sau nu această cotă, de la intrarea în vigoare a noii ordonanțe, nevirarea cotei la momentul efectuării plăților către executanții de lucrări atrage după sine plata accesoriilor prevăzute de lege pentru creanțele fiscale.

Această cotă trebuia virată către CSC atât de către beneficiarii publici, cât și de către cei privați. Nu se făcea o discriminare între ei.

Casa Socială a Constructorilor asigură protecția socială a angajaților în timpul în care aceștia nu lucrează din cauza condițiilor meteorogice nefavorabile sau a situațiilor extreme de genul pandemiei. Totodată, urma să fie reglementată legislativ sursa de finanţare a fondului pentru formarea profesională continuă.

Pe lângă cota de 0,5% din valoarea devizului de construcţii, fondul necesar pentru plata indemnizaţiei angajaților din construcții se constituie și din contribuţia agenţilor economici reprezentând 1,5% din valoarea producţiei de construcţii, realizată şi încasată de la beneficiar pentru agenţii economici din construcţii, respectiv din valoarea producţiei-marfă vândută şi încasată pentru producătorii de materiale de construcţii. De asemenea, salariații contribuie cu 1% din salariul de bază brut.

CSC este o organizație formată din patronatele și sindicatele din sectorul construcțiilor și de producere a materialelor de construcții.

Va fi infiintata o noua ferma zootehnica

Proiect OUG

Capitolul VII – Alte măsuri de reducere a cheltuielilor publice și gestionare eficientă a patrimoniului public;

Art. XXXXVIII 1. Litera c), alin.(1) din Legea privind Casa Socială a Constructorilor cu modificările și completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României 372 din 22 decembrie 1997 se abrogă;

2. (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se datorează bugetului de stat și se virează o cotă în cuantum de 0,5% din valoarea devizului de construcţii întocmit potrivit legii, cu corespondent în devizul general al lucrării;

(2) La aprobarea indicatorilor economico-financiari ai investițiilor publice autoritățile contractante au obligația de a cuprinde în devizele generale de investiții cota de 0,5% din valoarea devizului care se datorează bugetului de stat;

(3) Cota de 0,5% din valoarea devizului de construcții se datorează de către autoritățile contractante și se virează la bugetul de stat într-un cont de venituri potrivit indicatorilor din clasificația bugetară, cu ocazia efectuării plăților către executanții de lucrări potrivit contractelor încheiate;

(4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență cota de 0,5% din valoarea devizelor de construcții nu se mai cuprinde în situațiile de lucrări întocmite conform contractelor de către executanții de lucrări;

(5) Nevirarea cotei de 0,5% din valoarea devizului de construcții la termenul prevăzut de alin.(3) atrage după sine plata accesoriilor prevăzute de lege pentru creanțele fiscale;

(6) Creanțele fiscale rezultate din aplicarea cotei de 0,5% din valoarea devizelor de lucrări sunt supuse procesului colectare, încasare și administrare a creanțelor bugetare precum și de executare silită potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus