Solplanet x AeroFix

Barajul de la Vidraru, din nou in licitatie pentru retehnologizare

Unul dintre proiectele emblematice naționale, Barajul de la Vidraru caută antreprenori. După mai multe încercări nereușite, Hidroelectrica a lansat încă o dată licitația pentru atribuirea contractului de retehnologizare a amenajării hidroenergetice (AHE) Vidraru.

Contractul are valoarea de circa 145,64 milioane de euro, finanțarea fiind din fonduri proprii ale Hidroelectrica.

Proiectul de retehnologizare AHE Vidraru implică realizarea:

* lucrărilor de montaj pentru întreg ansamblul de echipamente mecanice și electrice aferente uvrajelor amenajării, precum și integrarea instalațiilor deja modernizate, inclusiv realizarea lucrărilor de construcții necesare ca urmare a înlocuirii/reabilitării echipamentelor;

* lucrărilor de construcții și instalații aferente construcțiilor hidrotehnice existente (baraj, derivație sub presiune, centrală, bloc tehnic) în vederea consolidării acestora în conformitate cu normativele de construcții în vigoare, lucrări de reparații ale structurii de rezistență, construire depozit pentru deșeuri și materiale refolosibile;

* unui sistem automat de comandă – control al funcţionării echipamentelor și instalațiilor de la toate obiectele amenajării care să permită, pe lângă comenzile locale, conducerea întregului proces de producere a energiei electrice şi a serviciilor de sistem de la distanţă, fără personal permanent de exploatare în subteran centrală;

* lucrărilor de arhitectură în Centrală (refacere pardoseli și finisaje în spațiile tehnologice, recompartimentări spații) și Blocul tehnic (amenajare cameră de comandă);

* serviciilor de evaluare a stării tehnice a instalațiilor, proiectare și inginerie pentru fiecare dintre unitățile tehnice funcționale ce fac parte din obiectivul de investiții, cu scopul finalizării unui întreg care să confirme indicatorii tehnico-economici aprobați ai investiției;

* activităților de project management constând în coordonarea lucrărilor, serviciilor, activităților de achiziție/fabricare/procurare, livrare, testare, verificare, punere în funcțiune în vederea realizării unui Proiect de retehnologizare „la cheie”.

Hale noi, cu aproape 3,5 mii mp, in curs de autorizare

Barajul Vidraru a fost construit pentru a produce energie electrică, irigații și pentru a împiedica inundațiile. A reprezentat un concept modern – un baraj din beton în dublu arc, galeria de aducțiune, centrala subterană și galeria de fugă rezistă de peste un secol.

Edificiul a fost realizat din beton cu dublă curbură din 22 de ploturi verticale, având o înălțime de166,6 metri și o lungime de coronament de 307 metri și traversat de nouă galerii orizontale interioare în care se găsesc amplasate aparatele de măsură și control. Pentru realizarea lui au fost necesari 480.000 de metri cubi de beton.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie  2023

Sus