Oferte locuri de munca top

Bani pentru toate primariile prin programul Anghel Saligny

Modul de funcționare a programului de investiții Anghel Saligny urmează să fie stabilit. În acest sens, au fost elaborate normele metodologice de punere în aplicare a programului, proiectul intrând pe traseul birocratic spre aprobare.

Conform acestora, vor fi alocate cel puțin 140 de milioane de lei pentru fiecare județ, 4 milioane pentru fiecare comună și 7 milioane de lei pentru fiecare oraș.

De asemenea, pentru fiecare municipiu (în afară de reședințele de județ) vor fi alocate 10 milioane de lei, iar pentru fiecare reședință de județ – 43 de  milioane de lei.

Fiecare sector al municipiului București poate accesa fonduri în valoare totală de 35 milioane lei pentru proiecte prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.

“Pentru a evita creșterea disparităților și pentru a asigura coeziunea teritorială, fiecare unitate administrativ-teritorială va avea prealocată finanțarea minimă pentru cel puțin un proiect eligibil, în limita sumei prevăzute în normele metodologice. Totodată, localitățile care accesează împreună fondurile disponibile prin acest program, prin Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară, vor putea beneficia de o finanțare sporită cu 10%”, a precizat Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.

Ce finanțări vor fi sunținute prin Program

Prin Program vor fi finanțate:

* 12.000 km de rețele de alimentare cu apă și canalizare construite/extinse,

* 700.000 de branșamente individuale la sistem de alimentare cu apă/racorduri individuale la sistem de canalizare,

* construcția sau modernizarea a 2.000 km de drumuri județene și variante ocolitoare și 3.000 km de drumuri comunale.

Odată aprobat proiectul de ordin, Ministerul va pune la dispoziția beneficiarilor platforma digitală investitii.mdlpa.ro. UAT-urile și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București își vor putea crea conturi individuale pe platforma digitală prin care vor fi gestionate proiectele finanțate prin Program.

Contractele de finanțare multianuale încheiate între MDLPA și beneficiari au o durată de maximum 5 ani bugetari, fără a depăși data de 31 decembrie 2028, și se încheie în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. De asemenea, va fi organizată o structură specială în cadrul MDLPA, care va asigura monitorizarea proiectelor.

Totodată, este de menționat faptul că, pentru evitarea situațiilor în care lucrările recente de asfaltare sunt sparte pentru construirea rețelei de apă și canalizare, se vor finanța proiecte de modernizări de drumuri doar acolo unde există deja rețea de apă și canalizare.

 

Descărcați aici normele

Login Required

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus