Solplanet x AeroFix

Bani pentru protectia impotriva inundatiilor si a eroziunii costiere

Investițiile necesare în urma inundațiilor și a eroziunii costiere vor putea fi realizate în continuare din fonduri europene. Astfel, proiectele vor putea primit finanțare pentru încă doi, conform unei Instrucțiuni a Ministerului Fondurilor Europene.

La sfârșitul acestui an urma să fie finalizat apelul de proiecte pentru Obiectivului Specific 5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră. Periaoda de depunere a propunerilor de proiecte a fost prelungită până la 30 iunie 2022.

În cadrul acestui obiectiv sunt finanțate, printre altele, următoarele obiective:

Proiecte de investiții

* Utilizarea infrastructurii verzi pentru prevenirea inundațiilor prin preluarea soluțiilor oferite de ecosisteme naturale pentru gestionarea riscurilor generate de creșterea incidenței evenimentelor extreme

* Modernizarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe în vederea asigurării protecţiei vieţii şi a bunurilor material

Proiecte de dezvoltare a capacității de gestionare a riscului la inundații

* Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020

* Dezvoltarea de studii, metodologii, evaluări, rapoarte, manuale de bună practică pentru managementul barajelor

Acțiuni pentru prevenirea eroziunii costiere

* Acțiuni specifice de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere asupra plajelor și activități de reabilitare și protecție a plajelor

* Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020.

Ghidul privind managementul riscului la inundații, eroziune costieră și a altor riscuri identificate prin Evaluarea Naţională a Riscurilor ( seceta, alunecările de teren, incendiile de pădure) se adresează:

* Parteneriatelor create între Ministerul Apelor și Pădurilor, instituția desemnată să coordoneze și să monitorizeze Planurile de Management al Riscului la Inundații, atât cu structuri specializate să implementeze măsurile specifice din cadrul acestor planuri, cât și cu ONG-urile sau alte structuri cu specializare în domeniul ecologic;

* Organismelor cu atribuţii în prevenirea şi managementul la nivel național a riscurilor identificate pe baza evaluării naţionale.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus