Oferte locuri de munca top

Bani pentru lucrari de eficienta energetica la cladirile publice

Între 3 și 14 milioane de lei vor putea fi accesați prin AFM pentru lucrări de eficiență energetică și gestionare a energiei în clădirile publice.

Programul pentru creșterea eficienței energetice era valabil doar pentru unitățile de învățământ, însă în acest an a fost extins și pentru toate clădirile publice, sub anumite condiții.

Ghidul de finanțare a intrat în vigoare, urmând ca instrucțiunile de depunere a dosarului de finanțare să fie elaborate de AFM.

Finanțarea Programului

Finanțarea se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu.

În cadrul unei sesiuni de finanțare, suma maximă care poate fi acordată unui solicitant, prin una sau mai multe cereri de finanțare, este:
* 3.000.000 lei pentru comune cu o populație de până la 5.000 de locuitori inclusiv;
* 6.000.000 lei pentru comune cu o populație de peste 5.001 locuitori;
* 8.000.000 lei pentru orașe;
* 14.000.000 lei pentru consilii județene;
* 14.000.000 lei pentru municipiul de rang 0;
* 14.000.000 lei pentru municipii de rang I;
* 10.000.000 lei pentru municipii de rang II;
* 12.000.000 lei pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București.

AFM poate acorda plăți reprezentând avans, dar nu mai mult de 30% din valoarea contractului.

În cadrul unei sesiuni de finanțare, un solicitant poate depune și derula, în același timp, mai multe proiecte, cu condiția încadrării în plafonul maxim.

Solicitanții trebuie să fie proprietarul sau administratorul clădirii respective.

Blocuri cu peste 100 apartamente, in autorizare intr-o zona turistica

Etapele Programului
Etapele Programului sunt următoarele:
* publicarea pe pagina de internet a AFM a anunțului de deschidere a sesiunii de finanțare;
* depunerea cererii de finanțare;
* centralizarea de către AFM a punctajelor rezultate în urma analizei dosarelor de finanțare;
* publicarea de către AFM, pe pagina proprie de internet, a listelor centralizate;
* analiza conformității administrative a documentelor transmise, a eligibilității solicitantului, proiectului și a cheltuielilor, de către AFM;
* depunerea contestațiilor de către solicitanți și soluționarea contestațiilor de către AFM;

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

 

Sus