Oferte locuri de munca top

Bani pentru drumuri, canalizare, gaze – printr-un nou program guvernamental

50 de miliarde de lei vor putea fi accesați pentru proiecte de investiții pentru drumuri, canalizare, gaze, printr-un nou program național de investiții. Acesta a fost discutat în primă lectură, în cadrul ședinței de Guvern de ieri.

A fost propus Programul Național de Investiții Anghel Saligny, care va avea perioada de implementare între anii 2021 și 2028.

În cadrul acestuia vor putea fi realizate obiective de investiții noi, precum și intervenţii la construcţiile existente  care se referă la  lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, pentru următoarele categorii de investiții:

* alimentări cu apă și stații de tratare a apei;

* sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;

* drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților;

* poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale;

* sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale, care au autorizație de construire valabilă.

Finanțarea programului se asigură din sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, din sume din bugetele locale alocate cu această destinație și din alte surse legal constituite.

După aprobarea noii ordonanțe, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Normelor metodologice pentru punerea ei în aplicare, beneficiarii, unitățile administrativ-teritoriale, vor depune cereri de finanțare, la Ministerul Dezvoltării, în format electronic.

Transferul creditelor bugetare către beneficiari se va face în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor.

Programul Anghel Saligny nu este un PNDL 3, iar alocarea fondurilor nu se va face pe criterii politice,  susține ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Descărcați aic Proiectul OUG

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus