Oferte locuri de munca top

Bani nerambursabili pentru reabilitarea termica a cladirilor industriale si a constructiilor

În luna octombrie va fi lansat apelul de proiecte pentru sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor industriale și construcțiilor anexe, precum și a clădirilor pentru prestări servicii și construcții anexe.

Apelul de proiecte va fi deschis între 15 octombrie și 15 noiembrie 2022.

Conform Ghidului solicitantului lansat în consultare publică, bugetul alocat apelurilor de proiecte este de 200 milioane de euro.

Valoarea minimă eligibilă a finanţării nerambursabile acordate pentru o întreprindere unică este de 50.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă a finanţării nerambursabile acordate nu poate depăși 500.000 euro.

Valoarea proiectului nu trebuie limitată la 500.000 euro, solicitantul având posibilitatea de a-și asuma o valoarea mai mare prin intermediul costurilor neeligibile.

Locuinte de serviciu si spatii de relaxare, pentru angajatii unei companii

Finanțarea va fi folosită pentru lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor, respectiv clădiri industriale (cu excepția clădirilor administrative), construcții anexe și clădiri pentru prestări servicii și construcții anexe, inclusiv pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol, a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, excepție făcând lucrările privind consolidări seismice.

Beneficiarii au obligația de a depune la autoritatea de management cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate care nu au fost incluse în cereri de rambursare aferente unor cereri de plată sau a unor cereri de rambursare aferente unor cereri de prefinanțare, în termen de maxim 3 luni de la efectuarea acestora.

În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar a cererii de plată, autoritatea de management va efectua verificarea cererii de plată. După, autoritatea de management va vira beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care aceasta dispune de resurse în conturile sale.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus