Solplanet x AeroFix

Bani nerambursabili pentru pregatirea a 8 mii de lucratori din constructii in eficienta energetica

Cel puțin 8.000 de specialiști și lucrători din sectorul construcțiilor vor beneficia de cursuri de formare de scurtă durată în domeniul eficienței energetice, finanțate din fonduri europene nerambursabile.

În acest sens, un proiect de act normativ reglementează o nouă Schemă de ajutor de minimis/de stat (găsiți atașat schema la finalul știrii).

Sprijinul financiar va fi acordat sub formă de granturi nerambursabile și constă în acoperirea contravalorii costurilor de formare de scurtă durată în domeniul eficienței energetice.

De acest sprijin pot beneficia persoanele fizice autorizate (PFA) deținute de specialiști în construcții atestați sau autorizați, precum și birourile individuale de arhitectură.

De asemenea, sunt eligibile firmele de construcții care au ca angajați (cu normă întreagă sau cu timp parțial), persoane din următoarele categorii:

– inginer construcții civile, industriale si agricole; inginer instalaţii pentru construcţii;

– arhitect; arhitect de interior și urbanist;

– verificator de proiecte; expert tehnic,

– responsabil tehnic cu execuția; diriginte de șantier,

– auditor energetic pentru clădiri, lucrători care desfășoară activități în sectorul construcțiilor.

În cadrul schemei sunt finanțate activitățile de formare:

* pentru specialiștii din domeniul construcțiilor:

– Etanșeitatea la aer a anvelopei în clădiri tip nZEB

– Încercarea performanței de etanșeitate la aer – testul cu ușa suflantă

– Anvelopa clădirii la standard nZEB. Evaluarea punților termice

– Anvelopa clădirii la standard nZEB. Performanța ferestrelor

– Sisteme de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii

– Principii și soluții de utilizare a surselor regenerabile de energie în clădiri tip nZEB

– Analiza clădirilor prin termoviziune – Investigarea în infraroșu

– Renovarea energetică a clădirilor la standard nZEB

– Proiectanți/consultanți de case pasive

* pentru lucrătorii din domeniul construcțiilor,

– Instalatori sisteme fotovoltaice

– Etanșeitatea la aer a anvelopei în clădiri tip nZEB

– Profesioniști în execuție pentru casa pasivă

Activităţile eligibile în cadrul noii scheme sunt activitățile de formare sub forma unor cursuri de scurtă durată, exclusiv bazate pe schemele de certificare în domeniul performanței energetice a clădirilor dezvoltate de MDLPA pentru lucrătorii și specialiștii cu activitate în construcții, aprobate prin OMDLPA nr. 967/2023.

 

Descarcati aici proiectul Schemei de ajutor

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2024

Sus