Oferte locuri de munca top

Bani nerambursabili pentru firme din industria prelucratoare si cea extractiva

Firmele din industria prelucrătoare și din cea extractivă vor putea beneficia de ajutor de minimis pentru monitorizarea consumului de energie.

Schema pentru acest ajutor, aferentă Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM 2014 – 2020), a intrat în etapa de consultare publică.

Pot aplica pentru ajutorul de minimis întreprinderile cu consumuri de energie de peste 1.000 tep/an, care activează în sectoarele aferente secţiunii B „Industria extractivă” şi secţiunii C „Industria prelucrătoare”.

Finanțarea nerambursabilă este destinată proiectelor implementate în regiunile de dezvoltare: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Centru. Nu și celor din regiunea Bucureşti – Ilfov.

Pot fi eligibile următoarele activităţi prevăzute în proiect:

  1. a) achiziţionarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale;
  2. b) pregătirea proiectului (elaborarea studiilor, obţinerea avizelor, autorizaţiilor etc.);
  3. c) managementul proiectului, auditul proiectului;
  4. d) informare şi publicitate.

Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu trebuie să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro.

Prezenta schemă se aplică până la 31 decembrie 2023.

Bugetul total estimat alocat al schemei este de 19.414.000 euro (echivalent în lei), şi reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională,

Numărul maxim estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 70 de întreprinderi.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus