Oferte locuri de munca top

Bani nerambursabili pentru constructori ca sa isi finanteze capitalul de lucru

Cele mai recente modificări ale programelor IMM Invest Plus, din care fac parte IMM Invest România, AGRO IMM Invest, IMM Prod, Garant Construct, Innovation şi Rural Invest, au fost aprobate astăzi în ședința de Guvern în procedură de urgență. (document atasat).

În cadrul programului Garant Construct va fi posibilă finanţarea capitalului de lucru pentru achiziţia de materiale de construcţii, combustibil, energie inclusiv pentru IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie care derulează contracte în sectorul construcțiilor.

În cazul întreprinderilor înfiinţate cu mai puţin de 3 ani faţă de data solicitării.

Pe aproape 14 ha va fi dezvoltata o zona logistica

Garanţiei, vor fi completate condițiile aferente încadrarii valorii maxime cumulate a finanțărilor acordate unui beneficiar în pragurile valorice.

De asemenea, vor fi majorate pragurile valorice ale ajutorului de stat, constituit din valoarea comisionului de risc, a celui de administrare, aferent garanţiei, pe toată durata de valabilitate a acesteia şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni.

Noile praguri vor fi: până la echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro pe întreprindere/UAT-uri, respectiv echivalentul în lei a 62.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare și 75.000 euro/întreprindere în cazul celor din domeniile pescuit şi acvacultură.

Lucrari rutiere de 14 mil euro urmeaza sa fie atribuite

Respectarea acestor praguri valorice se aplică și în cazul refinanțărilor.

Totodată, va fi obligatorie prezentarea dovezii achitării obligațiilor fiscale restante și altor creanțe bugetare administrate de organul fiscal central în cazul creditelor de investiție, în situația în care acestea există la momentul solicitării de garantare.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus