Oferte locuri de munca top

Bani nerambursabili de la stat pentru firmele de constructii

A intrat în vigoare schema de ajutor de stat pentru investițiile în retehnologizare realizate de IMM-urile din domeniul construcțiilor. Schema va fi aplicată până la 31 martie 2023.

Ajutorul de stat va fi acordat pentru investiție inițială sau o investiție inițială pentru o nouă activitate economică.

Granturile pentru investiții necesare retehnologizării se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de stat, cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro, în limita de maximum cinci ori cifra de afaceri netă realizată în exercițiul financiar 2021, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.

Produse de balastiera, extrase dintr-un nou perimetru

Bugetul total alocat pentru domeniile de investiții — construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții  – este de 145 milioane euro.

Domeniile de investiții pentru construcții includ: construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții.

Granturile vor fi valabile pentru:

* modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/ eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare;

* dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție, precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare extinderii/diversificării capacităților de producție existente.

Spatii de productie si depozitare in cadrul unor noi proiecte

Schema de ajutor de stat este finanțată din fonduri de la bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile asigurate din Programul operațional Competitivitate, în condițiile legii.

Pentru a beneficia de ajutor de stat în baza prezentei scheme, solicitanții vor depune o cerere de finanțare în platforma electronică IMM Recover, însoțită de documentația necesară analizei solicitării.

 

 

Descărcați aici

Sus