Solplanet x AeroFix

Bani in plus pentru proiectele de investitii locale din tara

O sursă de finanțarea a bugetelor locale nu putea fi accesată, chiar dacă este prevăzută în lege, întrucât lipsea metodologia necesară.

În viitor bugetele locale și județene vor putea fi suplimentate din redevența exploatărilor de suprafață, iar sumele vor fi folosite pentru finanțarea proiectelor comunităților locale.

Procedura privind încasarea redevențelor va fi stabilită printr-un act normativ, al cărui proiect a intrat în consultare publică.

Conform proiectului, redevența pe exploatarea prin concesiune a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, a nisipului, a pietrișului, și a altor minerale feroase și neferoase, exploatate pe teritoriul unei localități, vor fi virate direct, în proporție de 80%, autorităților din localitatea și județul respectiv, iar 20% la bugetul de stat, de către concesionar.

Astfel, concesionarul va avea obligația să declare la organul fiscal central competent sumele redevențelor. Tot acesta va fi obligat să depună o declarație fiscală, la fiecare dintre organele fiscale locale de la nivelul unităților administrativ-teritoriale care beneficiază de plata cotelor din redevența obținută prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase.

Odată cu declarația fiscală, concesionarul va depune un borderou privind distribuirea către bugetele locale a sumelor reprezentând cotele redevențelor.

Declarația fiscală și borderoul reprezintă titlu de creanță, iar sumele înscrise se colectează la bugetul local al județelor, municipiilor, orașelor sau comunelor, după caz, respectiv se execută silit.

În prezent, legea prevede ca 80% din redevențele provenite din exploatările de suprafață să revină autorităților locale și județene și 20% statului, însă aceasta nu poate fi aplicată în lipsa unei metodologii.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus