Oferte locuri de munca top

Bani europeni pentru trei proiecte CNAIR

Proiecte de investiții ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au primit recent finanțare din fonduri europene.

Valoarea proiectelor finanțate se ridică la circa 58 de milioane de euro.

Cele trei proiecte sunt cofinanțate de Uniunea Europeană, prin Proiectul Operațional Infrastructura Mare.

Drum de legatură autostrada A1 Arad-Timisoara – DN69

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

* Construirea a 10 km de drum nou

* Reducerea timpului de parcurs cu 7 minute

* 2 poduri noi

* 6 pasaje

* 3 noduri rutiere

Valoarea totală a proiectului este de 259.453.836 lei. 85% reprezintă contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune iar 15% contribuția proprie. Restul de 40.044.684 lei vor fi cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA.

Durata proiectului este de 105 luni, respectiv între 1.04.2015 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

SF/DALI pentru 58 de poduri amplasate pe rețeaua rutieră națională

Al doilea contract a fost încheiat pentru proiectul ”Elaborare/ actualizare documentatii tehnice(SF/DALI) pentru 58 de poduri amplasate pe rețeaua rutieră națională”, în vederea obținerii de finanțare în cadrul Axei Prioritare – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.2

Obiectivul specific al proiectului este elaborarea și/sau actualizarea studiilor de fezabilitate pentru 58 de poduri.

Pentru cele 58 de obiective cuprinse în cadrul proiectului vor fi derulate 3 tipuri de contracte, având ca finalitate documentații tehnico-economice de tip expertiză tehnică/Studiu de fezabilitate/DALI, după cum urmează:

– Contracte pentru realizarea de expertize tehnice, urmate de elaborare studiu de fezabilitate sau, dupa caz, DALI (Documentatie pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie). Tipul de documentație ce se va elabora va rezulta din concluziile expertizei tehnice. Acest tip de contract se aplică pentru un numar de 17 obiective.

– Contracte pentru realizarea/actualizarea studiului de fezabilitate. Acest tip de contract se aplica pentru un numar de 34 de obiective.

– Contracte pentru elaborarea DALI (Documentatiei pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie). Acest tip de contract se aplică pentru un numar de 7 obiective.

Valoarea totală a proiectului este de 11.569.334 lei. 85% reprezintă contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune, 15% contribuția proprierestul reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului este de 22 luni, respectiv între decembrie 2020 și septembrie 2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

SF pentru Drum expres Bacău – Piatra Neamț

Cel de-al treilea contract de finanțare a fost încheiat pentru proiectul ”Elaborare SF pentru Drum expres Bacau – Piatra Neamt” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient.

Obiectivul specific al proiectului este elaborarea studiului de fezabilitate.

Valoarea totală a proiectului este de 10.991.156 lei, 85% reprezintă contribuția Uniunii Europene vine de la Fondul European de Dezvoltare Regională, 15% contribuția proprierestul reprezintă cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului este de 24 luni, respectiv între 9.03.2020 și 28.02.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus