Oferte locuri de munca top

Bani europeni pentru sistemele de apa si canalizare

Vor putea fi accesate fonduri europene de până la 252 milioane de euro prin PNRR pentru extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori. (fișier atașat).

Cererile de finanțare vor putea fi depuse de unitățile administrativ-teritoriale (UAT) și asociațiile acestora (ADI), operatorii regionali/locali din sectorul de apă/apă uzată și parteneriatele între tipurile de solicitanți menționați anterior.

Alocarea financiară

Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru lucrările de construcții necesare pentru extinderea rețelelor de distributie apă și a retelelor de canalizare este de 780 milioane euro, din care 180 milioane euro reprezintă alocare financiară suplimentară de 30% din sumele alocate prin PNRR investiției, distribuite astfel:

Viitor ansamblu, cu peste 90 de case, in pregatire

* Pentru investiții în extinderea retelelor de distributie a apei:

Alocare financiară din PNRR: 180 milioane euro

Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR: 54 milioane euro.

Alocare financiară totală: 234 milioane euro.

* Pentru investiții în extinderea retelelor de canalizare:

Alocare financiară din PNRR: 252 milioane euro

Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR: 75,6 milioane euro.

Alocare financiară totală: 327,6 milioane euro.

* Pentru investiții în reabilitarea retelelor de canalizare:

Alocare financiară din PNRR: 168 milioane euro

Alocare financiară suplimentară: 50,4 milioane euro.

Alocare financiară totală: 218,4 milioane euro.

Cladiri rezidentiale cu regim redus de inaltime, propuse intr-o zona turistica

Costurile unitare

Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui:

* Cost unitar de 110.595,22 euro/km, fără TVA, pentru extinderea rețelelor de distribuție a apei

* Cost unitar de 165.505,68 euro/km, fără TVA, pentru extinderea rețelelor de apă uzată fără reabilitare

* Cost unitar de 272.368,45 euro/km, fără TVA, pentru reabilitarea rețelelor de apă uzată

Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există.

Perioada de implementare a activităților proiectului nu poate depăși data de 30 iunie 2026.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2022

Sus