Oferte locuri de munca top

Bani europeni pentru SF Varianta ocolitoare Horezu

Cererea de finanțare a serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru Varianta de ocolire Horezu a fost depusă de CNAIR SA în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă.

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Centura ocolitoare a orașului Horezu va avea peste 5 km, va porni din DN Târgu Jiu – Râmnicu Vâlcea în zona comunei Măldăreși și va reintra în DN 67 la intersecția cu DJ 669.

Obiectivul specific al proiectului este elaborarea Studiului de Fezabilitate.

Valoarea totală a proiectului este de 1.198.548 lei și va fi finantat astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala, 15% contributia proprie, diferența până la valoarea totală reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Licitație în derulare

Pentru atribuirea contractului de elaborare a acestui SF a fost lansată în luna noiembrie o procedură de achiziție publică.

Contractul prevede și realizarea documentației suport și asistență acordată Beneficiarului pentru depunerea și sustinerea aplicației de finantare, pregătirea Documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări, asistență tehnică acordată beneficiarului în perioada derulării procedurilor de achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări.

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”. Factorii de evaluare a ofertelor sunt: prețul ofertei, cu o pondere de 40%, și experiența deținută de coordonatorul de proiect, inginerul proiectant de drumuri și poduri, specialistul geotehnică și fundații, specialistul în domeniul protecției mediului și specialistul în analiză cost-beneficiu, fiecare specialist având o pondere de câte 12%.

Durata contractului este de 5 luni. Valoarea estimată a contractului este de 990.000 lei, fără TVA.

Procedura este în evaluare financiară până pe data de 17 ianuarie 2022.

Cu toate că depunerea ofertelor s-a făcut până pe 24 noiembrie, până în prezent nu au fost anunțați în SEAP participanții la licitație.

 

Sus