Oferte locuri de munca top

Bani europeni pentru reabilitarea unui muzeu

Două contracte de finanţare au fost semnate ieri prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban si conservarea, protecţia si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.

Contractele semnate au o valoare totală de 25.941.157e lei ,din care 24.200.025 lei finanțare nerambursabilă prin AM POR şi se referă la:

* Reabilitarea Muzeului de Istorie Naționala și Arheologie Constanța ce are ca

Obiective specifice:restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea muzeului prin realizarea de lucrări de revitalizare a zidăriilor de piatră și caramidă, a bolților cu degradări, lucrări de restaurare interioare și exterioare, de arhitectură, de intervenție structuralăși de instalații;dotări interioare, dotări pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural mobil și imobil;activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia.

* Salvarea și punerea în valoare a Mormântului pictat Hypogeu cu următoarele

obiective specifice: conservarea, restaurarea și protejarea cavoului Hypogeu prin reconstituirea picturii murale din interiorul mormântului, refacerea  arhitecturii mormântului; realizarea unei constructii anexe formată din punct de informare și corp anexă care să găzduiască instrumentele de prezentare și interpretare ale monumentului; amenajarea peisagistică a obiectivului conex aferent obiectivului de patrimoniu; asigurarea dotărilor pentru expunerea, protecția și punerea în valoare a monumentului; realizarea activităților de marketing și punerea în valoare a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia.

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2018

Sus