Oferte locuri de munca top

Bani europeni pentru proiectarea VO Zalau

Aplicația de Finanțare pentru proiectul Varianta ocolitoare Zalau Nord în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 a fost depusă de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A

Acest proiect rutier reprezintă alternativa pentru descongestionarea traficului rutier pe DN 1H în localitatile Zalau, Criseni, Hereclean.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt Studiul de Fezabilitate și Proiectul Tehnic de Execuție.

Valoarea totală a proiectului este de 6.491.160 lei.

8 ofertanti intra in cursa pentru lucrari rutiere de peste 16 mil euro

Va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel:

* 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 4.646.032 lei,

* 15% contribuția proprie 819.888 lei,

* restul de 1.025.240 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului este de 17 luni.

Oferta castigatoare pentru un contract rutier va fi reevaluata

Proiectul a fost elaborat și depus de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. alocat în cadrul Axei Prioritare – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific OS 2.1 Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere – sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2022

Sus