Solplanet x AeroFix

Bani europeni pentru investitii in unitati de invatamant din tara

La peste 17 milioane de euro se ridică finanțarea din fonduri europene obținută de mai multe proiecte de investiții din țară. Au fost semnate contractele de finanțare pentru proiecte de infrastructură educațională din Sibiu, Gheorgheni, Toplița, Cristuru Secuiesc, Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc.

 

Proiecte finanțate în Sibiu

A fost semnat contractul de finanțare pentru extinderea și construcția unei noi săli de sport cu fonduri europene REGIO la Școala ”Regele Ferdinand” Sibiu.

Școala generală din Sibiu va fi extinsă, construindu-se un corp nou, cu parter și trei etaje, în cadrul proiectului ”Extindere corp școală și sală de sport la Școala Gimnazială Regele Ferdinand”, finanțat cu fonduri europene REGIO, gestionate de ADR Centru.

În acest corp vor fi amenajate cinci săli de clasă, două laboratoare, un Centru de Documentare și Informare cu sală de lectură și grupuri sanitare pe fiecare nivel.

Totodată, în cadrul acestui proiect, în valoare de peste 2.5 milioane euro, va fi construită și o nouă sală de sport.

Extinderea corpului de școală existent se va face printr-o clădire nouă, cu regim de înălțime Parter + 3 Etaje și cu o suprafață construită desfășurată totală de 1105 mp. La aceasta se va adăuga o nouă sală de sport, cu regim de înălțime Parter, și cu o suprafață construită desfășurată de 1340 mp.

Bugetul cererii de finanțare REGIO pentru investițiile de la școala sibiană ”Regele Ferdinand” are o valoare totală de 11.768.693 de lei, din care suma nerambursabilă reprezintă 98% din cheltuielile eligibile, fiind în valoare de 11.533.319 de lei, respectiv mai mult de 2.4 milioane euro. Diferența de peste 235.000 de lei va fi reprezentată de contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile și neeligibile.

 

10 mil euro pentru proiecte în Gheorgheni, Toplița și Cristuru Secuiesc

În orașele Gheorgheni, Toplița și Cristuru Secuiesc se vor moderniza clădiri de învățământ, biblioteci și săli de sport, dar și internate școlare, cu resurse nerambursabile REGIO. Acestea sunt alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Cele patru proiecte sunt următoarele:

* ”Reabilitarea Colegiului Tehnic „Batthyány Ignác”, din municipiul Gheorgheni”;

* ”Reabilitarea terenului de sport si a internatului Liceului Tehnologic „Fogarassy Mihály”, din Municipiul Gheorgheni”;

* ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic Zeyk Domokos din Orașul Cristuru Secuiesc”;

* ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea clădirilor C2 și C3 în cadrul Colegiului Național „Mihai Eminescu” din municipiul Toplița, județul Harghita”.

Valoarea totală a fondurilor utilizate este de aproape 10 milioane euro, din care peste 9 milioane de euro sunt fonduri europene, gestionate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.

Resurse nerambursabile REGIO sunt alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

 

5 mil euro pentru proiecte în Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc

 

Peste 5 milioane de euro se vor aloca din bugetul POR 2014-2020 și pentru realizarea investițiilor prevăzute pentru Colegiul Național „Székely Mikó” din municipiul Sfântu Gheorghe și pentru Liceul Tehnologic ”Apor Peter” din municipiul Târgu Secuiesc.

Proiectul cu titlul ”Reamenajarea, restaurarea imobilului educațional situat pe strada Gábor Áron nr.18” este finanțat prin Prioritatea de investiții a POR 2014-2020.

Proiectul are o valoare totală de 13.971.503 de lei, din care 13.971.503 de lei reprezintă finanțarea nerambursabilă solicitată de către beneficiarul proiectului, Primăria municipiului Sfântu Gheorghe (2.999.785 de euro).

Termenul de finalizare estimat la depunerea proiectului, a fost data de 31 august.2021.

Cel de-al doilea contract semnat, cu titlul ”Reabilitarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic Apor Peter din Municipiul Târgu Secuiesc” este finanțat prin aceeași prioritate a POR 2014-2020. Proiectul are o valoare totală de 16.027.882 de lei, din care suma de 14.826.338 de lei reprezintă finanțarea nerambursabilă solicitată de beneficiarul proiectului, Primăria municipiului Târgu Secuiesc (3.182.710 de euro).

Termenul de finalizare prevăzut de către beneficiar este  31 octombrie 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus