Oferte locuri de munca top

Bani europeni pentru infrastructura de preluare a energiei regenerabile

A intrat în vigoare schema de ajutor de stat prin care vor putea fi realizate investiții în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a Sistemului Energetic Național (SEN).

În cadrul acesteia, a fost inclusăși implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici.

Fondurile alocate sunt asigurate prin POIM, din Fondul European de Dezvoltare Regională. În total, acestea vor ajunge la peste 193 milioane de euro.

Numai în anul 2021 vor fi alocați 183.774.000 euro, urmând ca în anii 2022 și 2022 să fie alocați câte 5 milioane de euro.

Schema de ajutor va fi valabilă până la sfârșitul anului 2023.

Este in curs de aprobarea infiintarea unui parc fotovoltaic pe aproape 50 ha

Ce investiții vor putea fi realizate

Ajutorul de stat se acordă pentru investiții în infrastructură energetică pentru sprijinirea extinderii și modernizării rețelelor de distribuție a energiei electrice, precum și a implementării sistemelor de măsurare inteligentă a energiei, care au ca scop valorificarea eficientă a energiei produse din surse regenerabile și reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor.

Condiții de eligibilitate a proiectelor

Proiectele vor fi implementate în regiunile de dezvoltare: Vest, Nord-Vest, Nord-Est,
Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Centru.
Acestea vor trebui să vizeze una dintre acțiunile:
* sprijinirea investițiilor în infrastructură energetică pentru extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a funcționării SEN;
* implementarea distribuției inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică (proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de
distribuție concesionari).
Proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie să nu fi beneficiat de finanțare din fonduri publice, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geotopografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție).
Cine poate accesa schema de ajutor

Sprijinul financiar este acordat operatorilor economici care au calitatea de operatori de
distribuție/transport a/al energiei electrice, respectiv de operatori de distribuție concesionari ai serviciului public de energie electrică.

Acesta vizează atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul axei prioritare 6 Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon”, respectiv în cadrul măsurii aferente REACT-EU din cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014—2020.

 

Descărcați aici Schema de ajutor de stat

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus