Oferte locuri de munca top

Bani europeni pentru iluminatul public din Toplita

Noul sistem de iluminat public din Toplița va fi modernizat pe o lungime de peste 48 km ce se întinde pe 53 de străzi din municipiu.

Proiectul cu titlul ”Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Toplița, județul Harghita” are o valoare totală de 9.307.097 lei. Din aceasta, valoarea finanțării nerambursabile alocate prin POR este de 8.013.773 lei, respectiv 2.017.313 euro.

Fondurile solicitate provin din bugetul alocat Regiunii Centru prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Obiectivul 3.1 ce vizează sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public.

Cel târziu până în 31 iulie 2022 se va finaliza proiectul de modernizare a sistemului de iluminat public din localitate, prin care se urmărește scăderea consumului anual de energie primară prin iluminat public, de la 365 kwh/an la 197 kwh/an. Pentru scăderea acestui consum se va moderniza și extinde sistemul de iluminat public de la 46.221 ml la 48.651 ml, se vor instala pe 71 de stâlpi și un număr de 1.365 de corpuri de iluminat cu sisteme de telegestiune.

În urma investiției, 1.222 stâlpi vor rămâne în poziția în care sunt, înlocuindu-se doar aparatele de iluminat. Proiectul prevede crearea unui sistem nou, modern și uniform atât din perspectiva iluminatului, cât și din perspectiva rețelelor, care va reduce o parte din costurile cu energia și întreținerea sistemului, diminuarea pierderilor și a dezechilibrelor de rețea.

Pentru centrul de telecomanda și control al sistemului se va amenaja un dispecerat în Corpul C1 al clădirii amplasate pe strada Sportivilor.

La finalizare proiectului vor fi eliminate zonele cu umbră și întuneric, se va controla de la distanță sistemul de iluminat public, dar și posibilitatea de a modifica orele de pornire, oprirea a aparatelor de iluminat; se vor recepționa în timp real datele privind defecțiunile în sistem, iar prin luminarea trecerilor de pietoni va crește confortul vizual pentru șoferi și siguranța cetățenilor.

Pe cele 53 de străzi prinse în acest proiect se va realiza o înlocuire a aparatelor existente, precum și o completare pe toți stâlpii neechipați în prezent.

Pe strada Mesteacănului se va extinde/înlocui rețeaua existentă și se vor monta stâlpi noi care vor fi echipați cu aparate de iluminat cu tehnologie LED. Se vor executa următoarele lucrări necesare demontării și montării lor: deconectarea sistemului de iluminat; demontarea aparatelor de iluminat existente; demontarea brațelor și brățărilor existente; montarea de brațe și brățări noi; montarea de aparate de iluminat noi; realizarea conexiunilor, verificarea și punerea lor în funcțiune.

 

 

 

Citiți și:

Cat costa un abonament pentru lucrari de mentenanta a instalatiilor

Constructii cu peste 50 mii mp sc vor fi desfiintate

Expansiunea marilor retele de retail continua cu trei noi unitati in provincie

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2020

Sus