Oferte locuri de munca top

Bani europeni pentru construirea de capacitati de stocare a energiei electrice

Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități de stocare a energiei electrice în baterii și construcţiile care fac obiectul proiectului de stocare reprezintă activități ce pot fi finanțate cu fonduri europene nerambursabile.

Pentru alocarea de fonduri în vederea finanțării unor astfel de proeicte au fost relansate de Ministerul Energiei două apeluri de proiecte.

Bugetul aferent celor două apeluri este de aproape 279 de milioane de euro.

Primul apel vizează „Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii)”.

Obiectivul este punerea în funcţiune a unei capacități de minimum 240 MW (sau 480 MWh) de stocare a energiei electrice în baterii, până la 30 iunie 2026.

Apelul competitiv este deschis până la data de 21 martie la miezul nopții.

Sunt eligibile achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de stocare a energiei electrice în baterii și construcţiile care fac obiectul proiectului de stocare a energiei electrice în baterii.

Bugetul total aferent schemei este echivalentul în lei a sumei de 79,6 milioane de euro, fonduri europene asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență în cadrul PNRR, investiţia I4.

Pot aplica microîntreprinderile, întreprinderile mici, întreprinderile mijlocii și întreprinderile mari care au înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat” din clasificarea codurilor CAEN rev. 2 sau echivalent.

Cel de-al doilea apel se referă la proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în construirea de noi capacităţi de producție, asamblare și reciclare a bateriilor, și pentru sprijinirea investițiilor în construirea de noi capacităţi de producție, asamblare și reciclare a celulelor şi panourilor fotovoltaiceaferent.

Apelul de proiecte lansat este apel competitiv (Procedură de ofertare concurenţială), pe bază de criterii de selecţie şi punctaj, cu depunere la termen până pe 21 martie 2024.

Doua noi parcuri fotovoltaice, investitie de circa 55 mil euro

Bugetul total aferent apelului de proiecte este echivalentul în lei al sumei de 199 milioane euro, fonduri europene asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență în cadrul PNRR, investiţia I4, defalcat după cum urmează:

* Realizarea capacităţilor noi de producție și/sau asamblare și reciclare a bateriilor: 149.250.000 euro;

* Realizarea capacităţilor noi de producție și/sau asamblare și reciclare a celulelor si panourilor fotovoltaice inclusiv reciclarea: 49.750.000 euro.

Obiectivele apelului de proiecte sunt:

* punerea în funcţiune a unei capacități de minimum 2 GW/an de producție și/sau asamblare și reciclare a bateriilor, până la 30 iunie 2026;

* punerea în funcţiune a unei capacități de minimum 200 MW/an de producție și/sau asamblare și reciclare a celulelor sau panourilor fotovoltaice, până în 30 iunie 2026,

Se finanțează construirea de noi capacităţi de producție și/sau asamblare și reciclare a bateriilor, care include orice combinatie a activitatilor de:

* producție de electrozi si/sau componente ale electrozilor si bateriilor inclusiv reciclare,

* asamblarea electrozilor in baterii si testarea/condiționarea bateriilor inclusiv reciclare.

Construirea de noi capacități de producție și/sau asamblare și reciclare a celulelor sau panourilor fotovoltaice, care include orice combinatie a activitatilor de:

* producție de polisilicon și plachete, inclusiv reciclare,

* asamblare de celule si module fotovoltaice, inclusiv reciclare.

Activitățile eligibile sunt achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție și/sau asamblare și reciclare a bateriilor și achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție și/sau asamblare și reciclare a celulelor şi panourilor fotovoltaice.

Solicitanţi eligibili în cadrul apelului sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici, întreprinderile mijlocii și întreprinderile mari care au înscrise în actul constituiv cel puţin una dintre activităţile având codurile CAEN (sau echivalent):

* 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate,

* 2720 – Fabricarea bateriilor și acumulatorilor,

* 2790 – Fabricarea altor echipamente electrice.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus