Oferte locuri de munca top

Bani de la stat pentru proiecte de transport, retele gaze, energie regenerabila

Proiectele care încă mai au nevoie de finanțare pentru finalizarea lucrărilor vor avea susținere de la bugetul de stat. Este vorba despre proiecte care au beneficiat anterior de fonduri de la Uniunea Europeană.

De asemenea, mai multe modificări legate de finanțare au fost făcute pentru proiectele din cadrul POIM și POR.

Modificările urmează să fie incluse într-o Ordonanță de Urgență a Guvernului.

Proiectele din domeniul transporturilor

Noul proiect de act normaiv propune ca sumele necesare finalizării proiectelor din domeniul transporturilor, preluate integral sau parțial la finanțare în cadrul Mecanismului MIE/CEF să fie asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Rambursarea cheltuielilor eligibile va fi efectuată conform regulilor stabilite de INEA în acordurile de finanțare semnate cu beneficiarii proiectelor.

Cheltuielile cu TVA, susținute de stat pentru rețele de gaze si energie regenerabilă

Se va suporta de la bugetul de stat cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată aferentă categoriilor de cheltuieli eligibile din cadrul proiectelor privind extinderea rețelelor de gaze naturale finanțate prin Programul Operațional Infrastructura Mare – POIM, precum și pentru proiectele  din domeniul creșterii producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal).

Nou parc fotovoltaic: proiect al unor investitori straini

Proiecte din sectorul de apă

Pentru proiectele din sectorul de apă și apă uzată, aprobate la finanţare cu o rată forfetară, precum și pentru proiectele aprobate în baza contribuţiei beneficiarilor, autoritatea de management va asigura finanţarea unui procent de 6% din valoarea totală eligibilă a proiectului, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie.

Beneficiarii vor fi exceptaţi de la reţinerea procentului de 6% aferent contribuţiei lor până la atingerea unui progres financiar de 75%, aferent proiectelor sau fazelor din proiectele finanțate în cadrul perioadei de programare 2014-2020, urmând să solicite la rambursare, în vederea autorizării, inclusiv valoarea cheltuielilor aferente acestui procent.

Pentru proiectele aprobate în baza contribuţiei beneficiarilor în situaţia în care aceasta depăşeşte rata forfetară, autoritatea de management pentru POIM va fi autorizată să asigure finanţarea din fonduri alocate de la bugetul de stat a diferenţei dintre procentul contribuţiei proprii şi procentul echivalent al ratei forfetare, precum și a taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor reprezentând această diferență, pentru operatorii regionali care furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Timiş, Galaţi, Alba, Cluj şi Sălaj.

Rambursările pentru Programul Operațional Regional  – POR

Beneficiarii și liderii de parteneriat vor fi obligați să depună la autoritatea de management/organismele intermediare pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cereri de rambursare pentru anumite cheltuielile efectuate,  cu excepția cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, astfel:

* în termen de maximum 3 luni de la efectuarea cheltuielii, în cazul cererilor de rambursare care se încadrează la art. 15 alin. (4) din OUG nr. 40/2015;

* în termen de maximum 3 luni de la efectuarea cheltuielii, în cazul cererilor de rambursare care nu se încadrează la art. 15 alin. (4), dacă valoarea cererii de  rambursare este de minim 200.000 lei;

* la data când valoarea cheltuielilor efectuate cuprinse în cererea de rambursare este de 200.000 lei, dacă în termenul de 3 luni beneficiarul nu cumulează această valoare.

 

Descărcați aici Proiectul OUG

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus