Oferte locuri de munca top

Bani de la stat pentru corectiile financiare din programele europene

Corectiile financiare din cadrul programelor de finanțare din fonduri europene vor fi suportate din bugetul de stat și pentru contractele de achiziție publică finanțate din Programul Dezvoltare Durabilă 2021-202

Pentru a evita riscul blocării unor componente importante ale programelor europene este necesară extinderea cadrului legal care permite suportarea corecțiilor financiare din bugetul de stat, conform unui proiect de act normativ.

Măsurile sunt necesare din cauza unei organizări deficitare la nivel național a sistemului de management și control și de o conduită necorespunzătoare a beneficiarilor, arată inițiatorii proiectului.

Unele dintre procedurile de achiziție pentru care au fost aplicate corecții financiare și reduceri procentuale au fost supuse controlului ex-ante al ANAP, ce a vizat verificarea conformității din punct de vedere al regularității și calității documentațiilor de atribuire, la momentul respectiv nefiind formulate nici un fel de observații.

În plus, în majoritatea cazurilor, beneficiarii au întreprins în mod voluntar diligența de a solicita ANAP efectuarea controlului ex ante, pentru asigurarea calității și regularității documentațiilor de atribuire.

Mai exact, pentru contractele de achiziție publică/contractele de achiziție sectorială, încheiate de beneficiarii Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027, a căror procedură de atribuire a făcut obiectul verificării la nivel național, plata corecțiilor financiare și a sumelor aferente reducerilor financiare va fi asigurată din bugetul de stat.

Centru multifunctional, pe un teren de peste 1 ha din Capitala

Măsurile vor diminua riscul acumulării unor blocaje in implementarea proiectelor, de natură să afecteze într-o măsură sistemică programul, cu posibilitatea afectării în mod negativ a gradului de absorbție, a cerințelor de atingere a indicatorilor de program, cu riscul de a pune România în situația de a returna o parte din sumele încasate de la Comisia Europeană.

 

 

Descărcați aici

 

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus