Oferte locuri de munca top

Bani de la stat pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic

Proprietarii ar putea primi bani de la stat, finanțare nerambursabilă, pentru a-și consolida clădirile.

Suma de 1 miliard de lei este propusă de Ministerul Dezvoltării să fie alocată în tranșe, pe o perioadă de patru ani, pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic 1 și 2. În acest sens Ministerul elaborează un proiect de act normativ, ce va fi în dezbatere publică timp de cel puțin 30 de zile. Pentru acest proiect ministerul colaborează cu 37 de entități, asociații și autorități.

Programul multianual vizează finanțarea, din bugetul de stat, a consolidării clădirilor aflate în proprietatea persoanelor fizice, precum și a celor deținute de persoane juridice. De asemenea, va fi finanțată și consolidarea clădirilor care găzduiesc instituții publice, dacă sunt în proprietatea sau administrarea acestora.

Administrațiile publice locale vor putea propune clădiri, cu risc seismic foarte ridicat, de gradul 1 și 2, pentru a fi consolidate.

Finanțarea va fi nerambursabilă, iar persoanelor juridice le va fi acordată sub forma unui ajutor de stat.

Proprietarii clădirilor cu locuințe multiple vor putea cere finanțare pentru consolidare, pe baza deciziei asociației de proprietari.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila subliniază că finanțarea de către stat a clădirilor cu risc seismic aparținând unor persoane juridice private este motivată de interesul public de a proteja cetățenii aflați în clădire sau în fața acestuia în cazul unui eventual cutremur de magnitudine ridicată.

Imobilele deținute de persoane juridice private și consolidate din bani publici nu vor putea fi vândute timp de zece ani, decât cu obligația de a plăti, către bugetul de stat, cota-parte din costurile de consolidare.

”Am introdus garanții pentru a evita deturnarea acestor investiții făcute din bani publici”, a evidențiat ministrul.

Statisticile arată că, în capitală, sunt 840 de clădiri cu risc seismic, din care 349 de gradul 1 și 367 de gradul 2. Între 2001 și 2015 au fost reabilitate în total 547 apartamente (dintre care 322 în municipiul București) din numai 29 de clădiri la nivel național, iar din 2015 acest proiect nu a avansat.

”Legislația în vigoare s-a dovedit a fi ineficientă. Spre deosebire de reglementările actuale, această finanțare va fi una multianuală. Avem o viziune pe termen mai lung. Avem nevoie de un cadru legislativ nou, absolut necesar pentru relansarea consolidărilor de clădiri cu risc seismic”, a declarat ministrul Cseke Attila.

Solicitările vor primi finanțare în ordinea cronologică a depunerii acestora,  în limita creditelor de angajament, a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație și a estimărilor pentru următorii trei ani.

Astfel, beneficiarii vor putea încheia contracte de finanțare pentru care este nevoie de:

* autorizația de construire valabilă, obținută pe baza proiectului pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;

* devizul general cu identificarea categoriilor de cheltuieli ce se finanțează de la bugetul de stat și cele suportate de autoritatea locală/beneficiar;

* documente care să prezinte stadiul fizic realizat, dacă este cazul.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus