Oferte locuri de munca top

Banca de Investitii si Dezvoltare, mai aproape de realizare

Activitățile IMM-urilor, proiectele mari de infrastructură care contribuie la dezvoltarea regională și națională, precum și investițiile strategice se numără printre domeniile pentru care pot fi obținute împrumuturi prin noua Bancă de Investiții și Dezvoltare, potrivit unui proiect de HG.

Banca urmează să fie constituită pe o perioadă nedeterminată ca societate pe acțiuni, administrată în sistem dualist, în care statul român deține, în mod direct pe toată durata de funcționare a Băncii, prin Ministerul Finanțelor, 100% din capitalul social.

Obiectivele strategice ale Băncii includ:

* facilitarea accesului la finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii;

* asigurarea accesului la finanțare pentru proiecte de infrastructură viabile și atragerea capitalului privat în investiții;

* sprijinirea procesului de accesare și utilizare a fondurilor europene și a efectului de multiplicare asociat.

Banca va oferi produse financiar-bancare în principal următoarelor categorii țintă de beneficiari eligibili:

* întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv microîntreprinderi și cele nou înființate de tip start-up și precum și cele din domenii inovatoare;

* unități administrativ-teritoriale, companii de utilități publice aflate în subordinea unităţilor administrativ – teritoriale;

* companii de stat și alte întreprinderi;

* universități, institute de cercetare-dezvoltare, entități publice socio- culturale, întreprinderi sociale.

Parcuri fotovoltaice, investitii ale unor antreprenori romani

Banca va sprijini beneficiarii eligibili prin împrumuturi, garanții și investiții de capital de tipul acțiunilor și participațiilor în companii.

BID va acorda atenție în principal următoarelor domenii și activități țintă:

* activitatea economică desfășurată de întreprinderile mici și mijlocii;

* domenii și activități finanțate din fonduri europene;

* cercetare, dezvoltare și inovare;

* agricultură;

* proiecte mari de infrastructură care contribuie la dezvoltarea regională și națională;

* investiții strategice.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 7/octombrie 2023

Revista Arena Constructiilor octombrie 2023

Sus