Oferte locuri de munca top

Banca de Dezvoltare a Romaniei va finanta proiecte de investitii romanesti

Va fi înființată Banca de Dezvoltare a României SA (BDR), o instituție de credit deținută integral de statul român, prin Ministerul Finanțelor.

Guvernanții vor ca această nouă bancă să deservească întreprinderile românești și alte entități aparținând sectorului public și privat din țara noastră, potrivit unui proiect de act normativ.

BDR va finanța proiecte care contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării, creșterea competitivității, inovării și creșterii economice, precum și creșterea absorbției fondurilor europene.

Noua bancă își va putea începe activitatea după emiterea unei decizii de autorizare din partea Comisiei Europene în materie de ajutor de stat și după obținerea autorizației de funcționare emise de Banca Națională a României.

Noua unitate comerciala, pentru un mare lant de retail

BDR va facilita accesul la finanțare pentru beneficiarii eligibili în acele sectoare în care au fost identificate disfuncționalități ale pieței financiare și decalaje de finanțare.

Activitățile de dezvoltare desfășurate de către Bancă în nume și cont propriu vizează:

* asigurarea accesului la finanțare pentru investiții strategice, a proiectelor mari de infrastructură care contribuie la dezvoltarea regională și națională, a agriculturii, a activităților de cercetare dezvoltare inovare, a proiectelor de eficiență energetică, a proiectelor de investiții din sistemul de sănătate;

* sprijinirea accesului la finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii:

– microîntreprinderi și cele nou înființate de tip start-up, precum și cele din domenii inovatoare;

– unități administrativ-teritoriale și companii de utilități publice aflate în subordinea acestora;

– companii de stat și alte întreprinderi;

– universități, institute de cercetare-dezvoltare, entități publice socio-culturale, întreprinderi sociale;

– alți beneficiari incluși în administrația publică;

* furnizarea de servicii de consultanță și de asistență tehnică.

Noi spatii de depozitare pentru un furnizor de solutii de iluminat

BDR va utiliza o gamă largă de produse financiare: garanții individuale și garanții de portofoliu, împrumuturi pentru finanțarea capitalului de lucru și a proiectelor de investiții, împrumuturi pentru eficiență energetică.

Pe măsură ce capacitatea și forța sa financiară se vor consolida, banca va putea include în gama de produse și instrumente de investiții de capital (de tip equity).

Instituția va fi administrată în sistem dualist de către un Consiliu de supraveghere format din 7 membri, persoane fizice, din care cel mult 1 membru poate fi din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităților sau instituțiilor publice, și un Directorat format din minim 3 membri.

Nominalizarea primilor membri ai Consiliului de supraveghere și Directoratului se realizează de către Ministerul Finanțelor.

Capitalul social inițial subscris de către acționar, prin Ministerul Finanțelor, este în valoare de până la 3 miliarde lei, care se va asigura din veniturile din privatizare.

Excepție va fi suma reprezentând echivalentul a 10 milioane euro, care se va plăti din bugetul de stat.

Sus