Oferte locuri de munca top

Avizele si autorizatiile de securitate la incendiu vor fi obtinute mai usor

Procesul de avizare și de emitere a autorizațiile de securitate la incendiu urmează să fie simplifica și clarificat.

Normele în cauză, aprobate în anul 2016, vor fi modificate și completate (fisiere atasate).

Mai puține documente

Astfel, va fi simplificată procedura de emitere a avizului de securitate la incendiu prin reducerea informațiilor solicitate în această etapă.

Normele metodologice în vigoare impun ca pentru obținerea avizului de securitate la incendiu să fie depusă o documentație complexă ce impune un volum însemnat de documente întocmite.

Odată cu introducerea scenariului de securitate la incendiu preliminar vor fi create premisele simplificării procedurii în sensul în care se reduc atât documentele care trebuie depuse, cât și informațiile ce trebuie furnizate în această etapă.

De asemenea, va fi simplificată procedura de emitere a autorizației de securitate la incendiu, atât în ceea ce privește documentele depuse, a conținutului acestora și a aspectelor verificate de specialiștii structurilor de avizare/autorizare. (detalii legate de documente sunt atasate la finalul articolului)

Un mare retailer va construi un nou centru comercial

Emiterea avizelor de securitate la incendiu în etapa SF și DALI

În practică s-a constatat că proiectanții, din diferite motive, omit să prevadă în documentațiile tehnice întocmite la faza SF sau DALI măsuri de apărare împotriva incendiilor prevăzute de reglementările tehnice de proiectare.

Din cauza acestui fapt nu sunt aprobate fonduri și pentru realizarea acestor măsuri, care sunt solicitate, ulterior, în vederea emiterii avizului de securitate la incendiu și autorizației de construire.

Astfel, apare un blocaj în procesul de realizare a acestor investiții publice deoarece trebuie suplimentate fondurile deja aprobate în etapa anterioară.

Pentru a elimina aceste disfuncționalități, avizul de securitate la incendiu va putea fi emis în etapa SF sau DALI, etapă în cadrul căreia pot fi verificate măsurile de apărare împotriva incendiilor și adoptate fondurile necesare implementării.

Alte măsuri

De asemenea, mai sunt prevăzute măsuri menite să simplifice procedura de emitere a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă:
* introducerea structurii cadru a scenariului de securitate la incendiu preliminar;
* introducerea unui model unic de cerere de emitere a avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă;

* crearea posibilității de depunere a pieselor scrise și desenate în copie;
* efectuarea unor modificări la structura și conținutul scenariului de securitate la incendiu.
* clarificarea unor aspecte care au rezultat din aplicarea Normelor metodologice în ceea ce privește modul de prezentare și însușire de către cei în drept a documentațiilor tehnice și a datei la care se iau în considerare reglementările tehnice aplicabile.

 

Descărcați aici Normele metodologice și Liste documente solicitate

 

Login Required

 

 

 

 

 

Login Required

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie 2022

Sus