Oferte locuri de munca top

Avizele pentru constructii: care este cel mai important pas in simplificare

Noi reguli ce vizează simplificarea procesului de dobândire a diverselor autorizații de construire sunt prevăzute în noul cod al urbanismului și construcțiilor, aflat în proces de legiferare.

În momentul de față, procedurile de obținere a autorizațiilor sunt laborioase, iar termenele de valabilitate îi constrâng pe solicitanți la multiple drumuri la primării.

Reformele în domeniul construcțiilor ar trebui să rezolve aceste probleme.

Prin proiectul de lege privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC), aprobat în cadrul sedinței de Guvern din data de 29 martie 2023 și aflat în dezbaterea comisiilor parlamentare, sunt prevăzute o serie de reglementări în acest sens.

Cel mai important aspect este înființarea Comisiei de acord unic la nivelul autorităților publice locale, care va asigura avizarea și autorizarea construcțiilor într-un mod digital și simplificat.

Activitatea Comisiei de acord unic presupune înregistrarea documentației necesare într-un singur punct, respectiv ghișeu unic, și distribuirea simultană către toate entitățile avizatoare, astfel încât se se emită un acord unic, conform unei note de informare emisă de Ministerul Dezvoltării.

Acest sistem de avizare va reduce povara administrativă și va elimina procedura de avizare etapizată a documentațiilor, conducând, pe de o parte, la reducerea termenelor de avizare cu cel putin 50%, iar pe de altă parte, la creșterea calității proiectelor de autorizare a construcțiilor.

Noile prevederi interzic solicitarea de avize și acorduri care nu au temei tehnic și nu sunt necesare în raport cu obiectul investiției.

Cladiri industriale vor fi refunctionalizate si modernizate

Diferențierea tipurilor de autorizații de construire

Conform prevederilor CATUC, se propun următoarele categorii de autorizații:

 • Autorizație de construire pentru lucrări de edificare a clădirilor noi,
 • Autorizație de construire pentru intervenții asupra clădirilor existente
 • Autorizație de construire pentru lucrări de amenajări;
 • Autorizație de modificare
 • Autorizație de regularizare
 • Autorizație de desființare
 • Autorizație de construire / desființare în caz de urgență.

Aceste autorizații vizează diferite obiective de investiții, iar procedurile asociate sunt concepute astfel încât să asigure implementarea rapidă, respectând, totodată, cerințele de calitate ale investițiilor.

Anumite lucrări minore sunt exceptate de la obligația de a obține autorizație și pot fi realizate prin notificarea autorității locale sau fără a fi necesare formalități.

În cazul autorizațiilor de construire pentru locuințe individuale în mediul rural, s-a propus un conținut cadru simplificat.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Un comentariu;

 1. Dan Copacian said:

  Este lăudabil faptul că prin proiectul de lege privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC) se doreşte simplificarea procesului de dobândire a diverselor autorizații de construire, dar există şi alte problme de fond, care ar trebui soluţinate prin implemenatrea acestui cod.
  Inainte de a aprecia prevederile viitorului cod, consider că ar trebui să cunoaştem conjunctura şi cauzele pentru care obţinem rezultate nemulţumitoare în domeniul calităţii şi a disciplinei din construcţii.
  In proiectul de cod s-au introdus PALEATIVE, care pot fi apreciate doar de necunoscătorii domeniului. Principiile şi mecanismele care funcţionează în Uniunea Europeană sunt altele. Este o ILUZIE că viitorul cod poate aduce rezultate mai bune, atât timp cât NICI DEZIDERATELE IMPORTANTE descrise în „EXPUNEREA DE MOTIVE” a proiectului, NU VOR FI IMPLEMENTATE în viitorul cod.
  CONCRET. „Prin intermediul Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor se propune UN PROCES MAJOR DE REFORMARE care să permită o reconcepere și o abordare inovativă a proceselor”. Insă procesul major de reformare LIPSEŞTE CU DESĂVÂRŞIRE din CATUC.
  SOLUŢII pentru REFORMARE EXISTĂ. Problema este că modele performante, care şi-au probat eficienţa în ţări ale UE dezvoltate, NU SE DOREŞTE SĂ FIE IMPLEMENTATE ÎN ROMÂNIA.

Sus