Oferte locuri de munca top

Avize fara consultarea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice

Au fost stabilite tipurile de lucrări și condițiile în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice.

Ministerul Culturii și Identității Naționale sau serviciile publice deconcentrate ale acestuia pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și/sau a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, pentru un număr de 27 de tipuri de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate, care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare.

Aceasta în condițiile prevăzute de un nou ordin al ministrului Culturii, Lucian Romașcanu, ordinul nr 2797 din 14 noiembrie 2017(document atasat).

Sub incidența noului ordin se vor aviza numai lucrările condiționate de existența și respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism în vigoare, avizate anterior de către Ministerul Culturii și Identității Naționale sau de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia și care nu aduc modificări volumetrice ori ale componentelor artistice ale monumentelor istorice clasate în categoria monument și numai în condițiile în care lucrările se execută cu materiale și tehnici de lucru specifice epocii de edificare a monumentului istoric.

Prevederile noului ordin se aplică și dosarelor depuse, în vederea obținerii avizului pentru intervenții la monumentele istorice, la imobilele din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate, dar nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Aceasta dacă intervenția pentru care se solicită avizul se încadrează în tipurile de intervenții și îndeplinește condițiile prevăzute în anexă.

Dintre lucrările pentru care se pot emite avize fără consultarea CNMI amintim:

* lucrări de reparații la ziduri de sprijin, terase, terasamente, realizate asupra imobilelor din zonele de protecție a monumentelor istorice sau din zonele protejate. Aceasta cu următoarele conditii:

  1. a) să fie folosite materiale compatibile cu cele istorice și aceleași materiale de finisaj;
    b) să nu se intervină la mai mult de 10% din suprafața zidurilor;
    c) dacă intervenția afectează solul sau subsolul, intervenția se realizează cu verificarea regimului de protecție a siturilor arheologice, respectarea legislației în vigoare privind protecția siturilor arheologice și inserarea condițiilor corespunzătoare în aviz, în funcție de faza de proiectare (supraveghere arheologică).

* lucrări de reparații și reabilitări la căi de comunicație, alei, trotuare, pasarele, piste pentru biciclete, parcări, insule în carosabil, la monumentele istorice, imobile din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate, fără schimbarea cotei de fundare și fără modificarea amprentei la sol a construcției inițiale, Cu următoarele condiții:

– să nu fie modificată cota de călcare, a pantelor și

– să fie folosite aceleași materiale de finisaj prezente în zonă.

* Dacă se schimbă cota de fundare, lucrările de mai sus trebuie să respecte următoarele condiții:

  1. a) să fie folosite materiale de finisaj prezente în zonă;
    b) să existe în documentația supusă avizării fotomontaje sau prezentări 3D care să ilustreze intervențiile propuse, astfel cum urmează a fi percepute vizual, în condiții de utilizare normală a spațiului public;
    c) dacă intervenția afectează solul sau subsolul, intervenția se realizează cu verificarea regimului de protecție a siturilor arheologice, respectarea legislației în vigoare privind protecția siturilor arheologice și inserarea condițiilor corespunzătoare în aviz în funcție de faza de proiectare (diagnostic intruziv/supraveghere arheologică).

Descarcati aici Lista tipurilor de interventii si conditiile cumulative pe fiecare tip de interventie in parte

 

 

Iluminat arhitectural cu corpuri si proiectoare LED

Mai multe crese vor fi modernizate

Se vor face SF-urile pentru construirea a doua crese

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor

 ARENA Constructiilor nov – dec 2017 (click aici)coperta-ac8-mare  ARENA Constructiilor , oct 2017  (click aici) coperta-ac7

 

Sus