Oferte locuri de munca top

Avem Standard de performanta pentru transportul gazelor

Soluționarea reclamațiilor, contractarea serviciului, racordarea utilizatorilor la sistemul de transport al gazelor naturale se vor face după un standard de performanță.

Aceasta potrivit unui ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, intrat astăzi în vigoare.

Începând de astăzi și până la data de 1 octombrie 2022, operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale are obligația să facă configurările necesare sistemelor informatice și bazelor proprii de date în vederea implementării Standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale.

Acest standard reglementează calitatea serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale și stabilește indicatorii de performanță.

Nou parc fotovoltaic, infiintat cu circa 40 mil euro

Standardul stabilește nivelul indicatorilor de performanță pentru:

  1. a) înregistrarea și soluționarea solicitărilor/sesizărilor/ reclamațiilor utilizatorilor privind serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale;
  2. b) accesul/contractarea serviciului de transport al gazelor naturale;
  3. c) racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale;
  4. d) refacerea terenurilor și/sau a bunurilor afectate de lucrări la infrastructura sistemului de transport al gazelor naturale;
  5. e) respectarea condițiilor de predare-preluare a gazelor naturale;
  6. f) întreruperea/limitarea/reluarea prestării serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale.

Standardul se aplică în relațiile dintre operatorul de transport și de sistem, care prestează activitatea de serviciu public, și:

  1. a) utilizatorii sistemului de transport al gazelor naturale;
  2. b) persoanele fizice sau juridice care se adresează operatorului de transport și de sistem în vederea accesului/racordării la sistemul de transport al gazelor naturale;
  3. c) persoanele fizice sau juridice care solicită informații sau care adresează operatorului de transport și de sistem o solicitare/sesizare/reclamație referitoare la prestarea serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale;
  4. d) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Prevederile prezentului standard nu se aplică în caz de forță majoră, declarată în conformitate cu prevederile legale sau la apariția unor restricții tehnice parțiale sau totale ale sistemului aflat în amonte.

 

Descarcati aici Standardul

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus