Oferte locuri de munca top

Avantaje pentru cei ce lucreaza pe proiecte din fonduri europene

Mai multe avantaje pentru funcționarii care lucrează pe proiecte finanțate din fonduri europene sunt propuse într-un nou proiect legislativ înaintat de parlamentari PSD.

În primul rând sumele considerate a fi încasate nelegal de personalul care lucrează în proiectele pe fonduri europene nu ar mai trebui returnate.

Este vorba de sumele ce trebuie să le restituie anumite persoane drept consecință a constatării de către Curtea de Conturi sau alte structuri/instituții cu atribuții de control a unor prejudicii.

Sumele respective reprezintă veniturile salariale pentru activitatea desfăşurată în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene încasate în temeiul unor acte administrative sau clauze ale contractelor/acordurilor colective de muncă.

Cheltuielile cu salariile lunare, soldele lunare și indemnizațiile de încadrare ale personalului din echipele de proiect, inclusiv contribuțiile salariale aferente sunt rambursate de către autoritatea finanțatoare, deci măsura nu va avea un impact asupra bugetului de stat, susțin inițiatorii proiectului.

O altă prevedere propune, prin derogare, ca nivelul veniturilor salariale ale personalului din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile să poată depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, vicepreşedintelui consiliului judeţean sau a viceprimarului municipiului Bucureşti, după caz, în oricare din următoarele situatii:

* dacă se încadrează în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiei sau autorităţii publice şi în măsura în care depăşirea nivelului veniturilor stabilit la art. 11 alin. 4 din Legea —cadru nr. 153/2017 este generată de acordarea drepturilor salariale pentru activitatea desfăşurată în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene;

* dacă cheltuielile cu salariile lunare, soldele lunare/salariile lunare şi indemnizaţiile de încadrare ale personalului din echipele de proiect, inclusiv contribuţiile salariale aferente, sunt rambursate de către autoritatea finanţatoare, în conformitate cu regulile de eligibilitate şi procedurile de rambursare aplicabile, precum şi cu procentul de cofinanţare stabilit în contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat cu autoritatea finanţatoare, în măsura în care depăşirea nivelului veniturilor stabilit la art. 11 alin. 4 din Legea-Cadru nr. 153/2017 este generată de acordarea drepturilor salariale pentru activitatea desfăşurată în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus