Oferte locuri de munca top

Autostrada Unirii A8: intre CNAIR și CNIR

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a reiterat public invitația adresată conducerii Companiei Naționale pentru Investiții Rutiere (CNIR) de a face demersurile legale și procedurale pentru preluarea spre gestionare a proiectului A8 Autostrada Unirii.

În luna decembrie anul trecut, CNAIR ar fi putut lansa licitația pentru atribuirea contractelor de proiectare și execuție pe cele șase loturi ale Secțiunii II Miercurea Nirajului – Leghin, dacă s-ar fi transmis caietele de sarcini pentru aprobare către ANAP, este de părere Cătălin Urtoi, director general interimar al CNIR.

El spune că ”din păcate, nu s-a trecut la această procedură, deoarece CNAIR a comunicat că a apărut o nouă problemă: Raportul de Audit pe Siguranța Rutieră pe cele șase loturi.”

La rândul său, reprezentanții CNAIR informează că auditul de siguranţă rutieră este, conform legii, parte integrantă a unui proiect de infrastructură rutieră, se concretizează într-un raport de audit de siguranţă rutieră şi se execută obligatoriu pe capitole, corespunzător pentru fiecare dintre următoarele stadii:

  1. a) studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii;
  2. b) proiect tehnic şi detalii de execuţie;
  3. c) anterior recepţiei la terminarea lucrărilor la drumul public;
  4. d) imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic.

CNAIR a inițiat demersurile pentru realizarea Stadiului 1 de Audit de Siguranță Rutieră  (din cele patru conform legislației în vigoare) aferent Studiului de Fezabilitate, pentru fiecare din cele 6 sectoare ale Secțiunii II Miercurea Nirajului – Leghin.

Auditul de Siguranță Rutieră pentru loturile 1b și 2c au fost finalizate, însă CNAIR analizând recomandările din cadrul raportului de audit întocmit pentru Lotul 1b a procedat la contestarea unor măsuri ce ar avea implicații majore în derularea contractului de proiectare și execuție lucrări.

Pentru Loturile 1c, Sărățeni – Joseni (km 45+400 – km 77+800), 1d, Joseni – Ditrău (km 77+800 – km 92+195), 2a, Ditrău – Grințieș (km 0+000 – km 37+900), 2b, Grințieș – Pipirig (km 37+900 – km 72+000), CNAIR a înaintat în data de 26 februarie 2024 contractele semnate, către Autoritate Rutieră Română (ARR).

ARR a desemnat auditorii de siguranță rutieră în data de 4 martie 2024, CNAIR transmițând toata documentația necesară realizării rapoartelor de Audit în data de 5. Martie 2024.

Rapoartele de Audit de Siguranță Rutieră sunt în curs de elaborare, iar reprezentanții CNAIR spun că asigură în permanență comunicarea cu auditorii desemnați, pentru orice neclarități.

3 mld euro pentru importante proiecte rutiere

Promovarea unui Studiu de Fezabilitate pentru etapa de proiectare și execuție, fără finalizarea raportului de Audit de Siguranță Rutieră, poate genera, în funcție de măsurile auditorului, blocaje în implementarea contractului de proiectare și execuție, prin eventuale modificări de soluții tehnice, dar și costuri suplimentare care exced disponibilităților financiare prevăzute inițial.

Penalități pentru întârzierea Studiului de Fezabilitate

În cadrul memoriului de prezentare pentru APM Iași au fost identificate erori, ce au fost remediate, iar completările necesare au fost depuse de către CNAIR.

De asemenea, prestatorul a depus documentația necesară obținerii avizului de gospodărire a apelor, fiind emise observații în data de 16 februarie 2024. Prestatorul a transmis în data de 5 martie 2024 completările solicitate, în prezent așteptându-se un punct de vedere din partea ABA Bârlad și ABA Siret.

Studiul de Fezabilitate a fost predat în data de 15 februarie 2024 de către prestatorul Consitrans SA. Dar, în urma analizei, s-a constatat că este incomplet și prezintă numeroase erori/lipsuri, fiind respins de către CNAIR în data de 5 martie 2024.

Termenul de predare a Studiului de Fezabilitate, 15 februarie 2024, nu a fost astfel respectat și nu a fost decalat, drept urmare la acest moment se înregistrează penalități de întârziere.

În prezent, se află în curs de desfășurare etapa de identificare a proprietarilor, fiind întâmpinate probleme din cauza lipsei de informații în zonele UAT Costești, Lețcani, Rediu, Popricani și Golăești.

Prestatorul, Consitrans, și-a asumat în cadrul ședințelor de progres organizate de către CNAIR că va transmite documentele lipsă din cadrul Studiului de Fezabilitate, până la sfârșitul acestei săptămâni.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2024

Revista Arena Constructiilor martie 2024

Sus